Dołącz online do akcji „Żonkile” upamiętniającej Powstanie w Getcie Warszawskim

Wystarczy, że prześlesz nam wykonane przez siebie zdjęcie żonkila. Nie musi to być żywy kwiat - możesz go narysować lub wykonać z papieru. Liczy się Twój gest, liczy się Twoja pamięć.

Dzięki aplikacji dowiesz się, gdzie dokładnie było getto. Nadsyłane zdjęcia są nanoszone na obrys jego historycznych granic na mapie Warszawy.

Join the “Daffodils” campaign commemorating the Warsaw Ghetto Uprising

Take a photo of a daffodil. If you don’t have a real flower, make it out of paper or draw it.

It’s about your commemoration of the Warsaw Ghetto Uprising.

Thanks to the application you will see where exactly ghetto was. Pictures will create an outline of the ghetto boundaries on a map of Warsaw.


Jeśli chcesz wziąć udział
w akcji "Żonkile", kliknij
przycisk:
Dodaj
zdjęcie

Click here to join the
“Daffodils” campaign:
Add
photo

Aby zrobić własnego żonkila, pobierz szablon.
To make your own paper daffodil, download a template.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org