Muzeum

12.05.2018

Nagroda dla Europejskiego Muzeum Roku 2018

The Egg, Henry MooreThe Egg, Henry MooreThe Egg, Henry MooreThe Egg, Henry MooreThe Egg, Henry MooreThe Egg, Henry MooreThe Egg, Henry MooreThe Egg, Henry Moore
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Nagroda dla Europejskiego Muzeum Roku (European Museum of the Year Award – EMYA), zorganizowana przez Europejskie Forum Muzeów (European Museum Forum – EMF), została wręczona 12 maja 2018 podczas ceremonii w Warszawie, współorganizowanej przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021. Specjalne wyróżnienia przyznano muzeom w uznaniu ich szczególnych osiągnięć.


Nagroda dla Europejskiego Muzeum Roku oraz Nagroda Muzealna Rady Europy to najbardziej prestiżowe i najstarsze nagrody w sektorze muzealnym w Europie. Nagroda EMF/EMYA jest wyrazem uznania dla wysokiej klasy innowacji w muzealnictwie. Ma na celu wspieranie roli muzeów jako instytucji publicznych, wspieranie wzajemnej współpracy i wymiany idei. EMF/EMYA ma również za zadanie promowanie wartości obywatelskich i demokratycznych oraz praw człowieka, przenikania się kultur ponad politycznymi i społecznymi barierami, oraz zrównoważonego rozwoju.

W roku 2018 nagrodzone zostały następujące instytucje:

Nagroda dla Europejskiego Muzeum Roku 2018 została przyznana DESIGN MUSEUM w Londynie.

Londyńskie Muzeum Designu otrzymało statuetkę EMYA oraz rzeźbę Mother and Child: Egg Form autorstwa Henry’ego Moore’a. Oba trofea pozostaną w posiadaniu Muzeum przez kolejny rok.

Design Museum, mieszczące się w wyjątkowym budynku, jest muzeum społecznie zaangażowanym, które bada, analizuje i prezentuje potęgę ludzkiej kreatywności, przedmiotów, idei, oraz umiejętności i sił które kształtują nasze życie. Muzeum z powodzeniem wzmocniło swoje społecznie przesłanie nie tracąc przy tym silnej tożsamości; po ponownym uruchomieniu zaoferowało publiczności szereg nowych wystaw oraz rozbudowany program towarzyszący pełen wydarzeń, które dostarczyły niezapomnianych wrażeń i doświadczeń szerokiemu gronu zwiedzających w każdym wieku.

Kolekcja muzeum została zaprezentowana w kontekście globalnych technologicznych innowacji i szerokiej wiedzy o kulturze, zapewniając w ten sposób wysoki poziom interaktywności oraz przestrzeń dla ważnego, wielopoziomowego, międzykulturowego dialogu, którego znaczenie dla społeczności jest nie do przecenienia.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zadecydowało o przyznaniu Nagrody Muzeów 2018 Muzeum Wojennego Dzieciństwa (War Childhood Museum) w Sarajewie.

Muzeum Wojennego Dzieciństwa to instytucja podejmująca w sposób narracyjny jeden z najbardziej palących tematów dzisiejszego świata, bazująca ma dogłębnych badaniach historycznych. Skupiając się na dziecięcych doświadczeniach czasu wojny, muzeum stawia sobie bardzo ambitny cel bycia kluczową platformą społecznego uzdrowienia i osiągnięcia zgody i porozumienia, oraz skutecznym medium dokumentującym dziecięcą odwagę i wytrzymałość w czasach konfliktów zbrojnych.

Muzeum ma na celu upodmiotowienie i wzmocnienie samoświadomości, oferuje formę oczyszczenia ludziom którzy przeżyli głębokie traumy. Buduje ono pomost pomiędzy wspomnieniami z czasów wojny a doświadczeniem dnia dzisiejszego. Poprzez promowanie pokoju, pojednania oraz znaczenia wielokulturowości, Muzeum uosabia humanitarne i demokratyczne wartości wyznawane przez Radę Europy.

Ceremonia wręczenia Nagrody Muzealnej Rady Europy odbyła się 24 kwietnia w Strasbourgu. Laureat otrzymał statuetkę z brązu autorstwa Joana Miró p.t. La femme aux beaux seins, która pozostanie w posiadaniu zwycięskiego Muzeum przez kolejny rok.

Nagroda Silletto rozpoznaje zasługi w pracy z lokalną społecznością przy udziale wolontariuszy.

Nagrodę tę przyznano Muzeum Drewnianych Okrętów (Betina Museum of Wooden Shipbuilding) w Betinie w Chorwacji.

To znakomity przykład muzeum które wyraża tożsamość lokalnej społeczności wspartą na społecznej wizji, entuzjazmie i zaangażowaniu. Kolekcja składa się z darów mieszkańców wioski, tym samym oferując wgląd w tradycyjne życie lokalnej społeczności w którym przeszłość łączy się z teraźniejszością, oraz sprzyjając współpracy młodzieży z seniorami.

Każda osoba zaangażowana w działanie muzeum, od pracowników po zwiedzających, jest z tym miejscem mocno związana. Dzięki wielkiemu naciskowi położonemu na społeczną odpowiedzialność, muzeum staje się modelowym przykładem relacji pomiędzy muzeum, społecznością i lokalną przedsiębiorczością.

Nagroda im. Kennetha Hudsona jest przyznawania w uznaniu wyjątkowych zasług w mierzeniu się z ogólnie przyjętym pojęciem o roli muzeów w społeczeństwie.

Nagroda została przyznana Muzeum Narodowemu Estonii w Tartu.

Muzeum w dojmujący sposób ukazuje co oznacza przynależność do danego miejsca – dlatego też kolekcjonuje, chroni i interpretuje pamięć o przeszłości w taki sposób aby stworzyć kreatywną, otwartą dla wszystkich przestrzeń do poszerzania wiedzy o niej.

Muzeum, którego tematem jest skomplikowana i kontrowersyjna historia, postrzega kolekcjonowanie i ochronę pamięci jako swoją nadrzędną odpowiedzialność i tworzy nową wizję dialogu kulturowego w którym przeszłość łączy się z teraźniejszością.

Poprzez zaangażowanie w wielogłosowy dialog i partycypacyjne podejście do historii dnia codziennego, instytucja ta oferuje zupełnie nową koncepcję muzeum narodowego.

Specjalne wyróżnienia

Jury Nagrody EMYA 2018 przyznało szereg wyróżnień specjalnych: 

 • Za wkład w zrównoważony rozwój: Muzeum Vapriikki, Tampere, Finlandia
  Nagroda, przyznana po raz pierwszy w roku 2015, została wręczona muzeum, które demonstruje wielki wkład w rozwój inicjatyw związanych z ekologią, zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne, oraz pokazanie różnorodności społecznej bez ukrócania zdolności przyszłych pokoleń do dbania o swoje potrzeby.
  Wyróżnienie za wkład w zrównoważony rozwój przyznano Muzeum Vapriikki w Tampere, które jest przykładem wzorcowej współpracy i dzielenia się przestrzenią bez zatracenia swojej tożsamości oraz narażania zbiorów instytucji zaangażowanych w tę współpracę.
  Muzeum stanowi przykład dla muzeów na całym świecie i wspaniale służy lokalnej społeczności. Nagrodę przyznano za wyjątkową ideę stworzenia instytucji kultury która jest odpowiedzialna społecznie, racjonalna, ekonomicznie opłacalna, nienaruszająca równowagi ekologicznej, profesjonalna i zjednoczona ideą pracy kolektywnej.
   
 • Lascaux IV- Międzynarodowe Centrum Sztuki Jaskiniowej, Dordogne, Francja
  Muzeum dostarcza niezwykłych doznań sensorycznych i kognitywnych mimo tego, iż stoi przed nim wyzwanie interpretacji jednego z najsłynniejszych zabytków archeologicznych w Europie bez demonstrowania zwiedzającym oryginalnego wykopaliska. Muzeum poradziło sobie z tym problemem poprzez dogłębne badania naukowe i użycie najwyższej klasy technologii w procesie rekonstrukcji. ‘Emocje’ oraz ‘entuzjazm do zdobywania wiedzy’ chyba najlepiej sumują doświadczenia zwiedzających to Muzeum.
   
 • Muzeum Miejskie, Helsinki, Finlandia
  Muzeum opiera się na idei koprodukcji – współpracuje ściśle z lokalnymi społecznościami aby zrozumieć które historie są dla nich ważne i czego społeczności owe oczekują od instytucji publicznych. To nowo wybudowane muzeum jest niezwykle przytulne, łatwo dostępne i gościnne. Oferuje innowacyjne metody poszerzania wiedzy w nieformalnym otoczeniu, przy nieustającej interakcji pomiędzy historiami trudnymi, nostalgicznymi czy optymistycznymi. W ten sposób demonstruje, że jedna osoba może odgrywać bardzo wiele ról i że różne osoby mogą być zjednoczone jednym doświadczeniem – np. miłością do miasta.
   
 • Rainis i Aspazija Muzeum, Ryga, Jurmala i Dunava, Łotwa
  Muzeum w niezwykle trafny sposób ukazuje życie codzienne w przeszłości, czyniąc je tym samym bardzo znaczącym dla dzisiejszych pokoleń. W sposób wielce wzruszający demonstruje triumfy i zmagania dwóch pisarzy którzy odegrali wielką rolę w określeniu tożsamości narodowej Łotyszów, i których koleje losów się splotły. Zarówno wystawa jak i aktywności towarzyszące przywołują do życia tematy z prac pisarzy które pozostają bardzo aktualne w XXI wieku i wpływają znacząco na życie we współczesnym świecie, takie jak prawa człowieka czy prawa kobiet.
   
 • Museo dell’ Opera del Duomo, Florencja, Włochy
  Muzeum podjęło się zadania reinterpretacji zbiorów związanych z jednym z najważniejszych budynków w Europie. Poprzez wymyślną architekturę i narracyjne podejście do tematu oparte na dogłębnej znajomości historii sztuki i teologii, Muzeum pozwala sztuce religijnej przemawiać na różne sposoby i trafiać do bardzo zróżnicowanej grupy odbiorców.
   
 • Muzeum Uniwersyteckie w Navarze, Pampeluna, Hiszpania
  To niezwykłe muzeum dostępne dla zwiedzających w każdym wieku i z różnych grup społecznych dowodzi, że sztuka potrafi otwierać umysły i podsuwać nowe kreatywne sposoby rozwiązywania różnorakich problemów. Muzeum, mieszczące się w wysokiej klasy nowym budynku, przyciąga szeroką publiczność swoimi wspaniałymi zbiorami i wysokiej jakości wydarzeniami towarzyszącymi organizowanymi przez pracowników Muzeum. To dostępne dla wszystkich, multidyscyplinarne muzeum ma potencjał do tego, aby globalnie zredefiniować rolę muzeum.
   
 • Muzeum Egizio, Turyn, Włochy
  Muzeum demonstruje godną podziwu zdolność inspirowania swojej publiczności poprzez dynamiczną zmianę ekspozycji stałej, poprzez badanie, analizę i prezentowanie fascynujących historii przywołujących do życia wyjątkowe momenty naszej globalnej historii które zmieniły jej bieg, a tym samym losy świata. 
  Muzeum kładzie wielki nacisk na badania naukowe oraz dyplomację. Promuje międzykulturowy dialog w sposób który budzi ogólną fascynację zwiedzających niezwykłym bogactwem zbiorów i kontekstem w jakim są one prezentowane.

Szczegółowe informacje o nagrodzie >>

Szczegółowe informacje o konferencji 2018: emya2018.euwww.nimoz.pl

 

Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

11.05.2018