Darowizna

Przekazanie darowizny na rzecz muzeum skutkuje nadaniem tytułu Donatora lub uhonorowaniem Donatora przez muzeum. Darowizny są przeznaczane na statutową działalność muzeum. Darowizny celowe przeznaczane są wyłącznie na cele uzgodnione przez Donatora z muzeum.


Przedmiotem darowizny mogą być:

 1. kwoty pieniężne, w tym długoterminowe zobowiązania pieniężne,
 2. nieruchomości,
 3. papiery wartościowe,
 4. spadki i zapisy,
 5. polisy ubezpieczeniowe,
 6. inne przedmioty majątkowe,
 7. darowizny typu in kind – usługi profesjonalne (np. audyt, doradztwo prawne, obsługa medialna, konsulting).

Umowa darowizny zawiera:

 • określenie przedmiotu darowizny i jej wartości,
 • harmonogram przekazania przedmiotu darowizny,
 • klauzulę dotyczącą możliwości ujawnienia bądź zachowania w poufności danych Donatora,
 • klauzulę umożliwiającą swobodne rozporządzanie przedmiotem darowizny przez Muzeum, a w przypadku darowizn celowych – określenie przeznaczenia przedmiotu darowizny.