Edukacja

Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w latach 2013-2017 realizuje program edukacyjno-kulturalny Żydowskie dziedzictwo kulturowe. W jego ramach odbędzie się ponad 3,5 tysiąca wydarzeń, m.in. warsztaty, wykłady i debaty, działania w przestrzeni miejskiej, wystawy czasowe i wystawa podróżująca po Polsce. W projekcie łącznie we wszystkich wydarzeniach weźmie udział ponad 500 tysięcy osób.

Głównym celem programu Żydowskie dziedzictwo kulturowe jest umożliwienie szerszej publiczności czerpania wiedzy i doświadczeń z tysiąca lat historii Żydów polskich. Naszym założeniem jest promowanie tolerancji i edukacja młodzieży w zakresie życia we współczesnym wielokulturowym społeczeństwie, w którym funkcjonują obok siebie odmienne grupy, obyczaje i wyznania.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane są m.in. do dzieci i młodzieży, nauczycieli i edukatorów, dorosłych. Szczególnie ważną grupą odbiorców są również osoby, które na co dzień mają utrudniony dostęp do dóbr kultury, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zaplanowano różnorodne formy edukacyjne: bezpłatne programy dla szkół i nauczycieli warsztaty fotograficzne, performatywne, muzyczne, wykłady, spotkania, debaty, inicjatywy miejskie, wystawy, rezydencje artystyczne, publikacje oraz aplikacje na urządzenia mobilne. Szczególną częścią programu są projekty realizowane w Internecie takie jak wirtualny spacer po muzeum lub współczesnej żydowskiej Warszawie czy edukacyjna gra interaktywna dla najmłodszych odbiorców.

Poznajcie program Żydowskie dziedzictwo kulturowe:

Tłumaczenie na Polski Język Migowy

 

Program "Żydowskie dziedzictwo kulturowe" jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

--------------------------------------------------------------

Za realizację działań informacyjnych i promocyjnych związanych z programem Żydowskie dziedzictwo kulturowe odpowiada Dział Komunikacji i Ewaluacji. Kontakt: Karol Kwiatkowski, kkwiatkowski@polin.pl