zdjęcie ilustracyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Edukacja historyczna i obywatelska na bazie platform wirtualnych

W ramach tego projektu udostępniamy szereg innowacyjnych materiałów edukacyjnych w formie narzędzi internetowych: platform wirtualnych i aplikacji mobilnej.

Zapraszamy odbiorców do odwiedzenia multiplatformy prezentującej żydowską Warszawę – zarówno tę historyczną, jak i dzisiejszą. Przedstawiamy multimedialny komiks prezentujący legendarne postaci stołecznych Żydów od oświecenia do współczesności. Przybliżamy ścieżki tematyczne po muzealnej wystawie stałej – w ramach wirtualnej ekspozycji i prostego przewodnika na urządzenia mobilne.

Udostępniamy online edukacyjne programy filmowe, scenariusze lekcji i materiały wizualne dla nauczycieli. Najmłodszych zapraszamy do zabawy zaznajamiającej z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi obyczajów, sposobu życia, historii i kultury Żydów polskich.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”