fot. Magda Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Oblicza różnorodności

To cykl działań, który daje możliwość zdobycia wiedzy o różnorodności kulturowej, etnicznej, religijnej i społecznej, tworząc przestrzeń do refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami oraz budując platformę dialogu międzykulturowego. W ramach projektu organizowane są warsztaty fotograficzne, performatywne, muzyczne, wykłady, spotkania, debaty, wystawy, rezydencje artystyczne. Poprzez te różnorodne działania zachęcamy do spojrzenia na kulturę i historię Żydów polskich w szerszym, bardziej uniwersalnym kontekście budowania relacji swój-obcy, mniejszość-większość, funkcjonowania obok siebie odmiennych grup. Pragniemy pokazać, że historia i doświadczenia Żydów polskich są, bądź mogą być, podobne do doświadczeń każdego z nas, niezależnie od pochodzenia. Parterem projektu jest norweski HL-Center przy udziale European Wergeland Center.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie "Żydowskie dziedzictwo kulturowe"