fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Sąsiedzi-świadkowie. Przedmioty, ludzie, opowieści

To program, który ma na celu kształtowanie wrażliwości młodego pokolenia na zagadnienia różnorodności dziedzictwa kulturowego oraz szacunku wobec świadków historii.  Do działań wykorzystujemy nasze muzealia, zbiory historii mówionej i projekty internetowe. W ramach tego realizowane są m.in. aktualna wystawa czasowa w muzeum „Biografie rzeczy. Dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich”, wywiady ze świadkami historii, m.in. z polskimi Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata i Ocalałymi z Zagłady. W ramach projektu Wirtualny Sztetl dokumentujemy przedwojenną i współczesną kulturę żydowską w Polsce. Na podstawie zebranych zasobów tworzymy materiały edukacyjne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Parterem projektu jest norweski HL-Center przy udziale Jewish Museum Oslo.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”