fot. Danuta Matloch

Nauka

GEOP: Seminarium doktorskie 2017/2018

We wrześniu 2015 r. przedstawiciele wiodących ośrodków studiów żydowskich w Polsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN powołali seminarium doktorskie poświęcone historii i kulturze polskich Żydów. Seminarium ma na celu integrację młodych badaczy z różnych ośrodków akademickich i instytucji badawczych w Polsce i umożliwienie im kontaktu z wybitnymi specjalistami z kraju i zagranicy.


Seminarium stało się forum prezentacji nowych i interesujących badań, interdyscyplinarnych dyskusji oraz refleksji metodologicznej nad studiami polsko-żydowskimi. W skład Rady Naukowej seminarium wchodzą: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS), dr hab. Michał Galas (UJ), dr hab. Anna Michałowska-Mycielska (UW), prof. dr hab. Eugenia Prokop – Janiec (UJ), prof. dr hab. Dariusz Stola (Muzeum POLIN), dr hab. Wacław Wierzbieniec (URz), prof. dr hab. Marcin Wodziński (UWr, przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (ŻIH, UW), dr hab. Jolanta Żyndul (ŻIH), dr Hanna Węgrzynek (Muzeum POLIN, sekretarz), prof. Wacław Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszowski).

Seminarium odbywa się w trybie comiesięcznych (środowych) spotkań w Muzeum POLIN w Warszawie. Doktoranci prezentują wyniki swoich badań w gronie członków Rady Naukowej, promotorów, zaproszonych gości oraz zagranicznych stypendystów Muzeum POLIN. Każdorazowo zamiejscowi uczestnicy seminarium (zarówno doktoranci, jak i ich promotorzy) otrzymują bilety umożliwiające im podróż do i z Warszawy. Wybranych pięciu doktorantów otrzyma gratyfikację finansową w wysokości 1000 złotych miesięcznie przez 9 miesięcy trwania seminarium.

Do udziału zapraszamy antropologów, etnografów, hebraistów, historyków, historyków sztuki, jidyszystów, religioznawców, literaturoznawców, psychologów społecznych, socjologów i adeptów innych nauk przygotowujących obecnie prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich w krajowych instytucjach naukowo-dydaktycznych.

Regulamin seminarium >>


Informujemy, że rekrutacja na seminarium 2017/2018 została zakończona. Inauguracyjne spotkanie odbędzie się 18 października 2017 r. o godz. 11.00 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Lista osób przyjętych na seminarium doktorskie 2017/2018 >>


Rekrutacja na przyszłą edycję seminarium 2018/2019 zostanie ogłoszona wiosną 2019 r.

Proces aplikacji - wymagane dokumenty: 

  1. Aplikacja, dostępna pod tym linkiem
  2. Zaświadczenie o przyjęciu lub zaliczeniu kolejnego roku studiów doktoranckich w polskiej placówce naukowo-dydaktycznej
  3. Rekomendacja promotora pracy doktorskiej
  4. Opis i konspekt pracy doktorskiej (max. 4 znormalizowane strony)
  5. Jeden opublikowany lub przygotowany do druku tekst naukowy dotyczący tematyki seminarium (o objętości 10-30 znormalizowanych stron).

 

Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Fundacji Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.