fot. Danuta Matloch

Nauka

GEOP: Seminarium doktorskie 2018/2019

We wrześniu 2015 r. przedstawiciele wiodących ośrodków studiów żydowskich w Polsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN powołali seminarium doktorskie poświęcone historii i kulturze polskich Żydów w ramach Global Education Outreach Program. Seminarium ma na celu integrację młodych badaczy z różnych ośrodków akademickich i instytucji badawczych w Polsce i umożliwienie im kontaktu z wybitnymi specjalistami z kraju i zagranicy. Seminarium stało się forum prezentacji nowych i interesujących badań, interdyscyplinarnych dyskusji oraz refleksji metodologicznej nad studiami polsko-żydowskimi.


W skład Rady Naukowej seminarium wchodzą: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS), dr hab. Michał Galas (UJ), dr hab. Dariusz Libionka (IFiS PAN), dr hab. Anna Michałowska–Mycielska (UW), prof. dr hab. Eugenia Prokop–Janiec (UJ), prof. dr hab. Dariusz Stola (Muzeum POLIN), dr hab. Wacław Wierzbieniec (URz), prof. dr hab. Marcin Wodziński (UWr, przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (ŻIH, UW), dr hab. Jolanta Żyndul (ŻIH), dr Hanna Węgrzynek (Muzeum POLIN, sekretarz).

Seminarium odbywa się w trybie comiesięcznych (środowych) spotkań w Muzeum POLIN w Warszawie. Doktoranci prezentują wyniki swoich badań w gronie członków Rady Naukowej, promotorów oraz uczestników pobytów badawczych Muzeum POLIN. Każdorazowo zamiejscowi uczestnicy seminarium (zarówno doktoranci, jak i ich promotorzy) otrzymują bilety umożliwiające im podróż do i z Warszawy. Dla najlepiej ocenionych w rekrutacji doktorantów jest przewidziana gratyfikacja finansowa w wysokości do 1000 złotych miesięcznie przez 9 miesięcy trwania seminarium.

Do udziału w seminarium zapraszamy antropologów, etnografów, hebraistów, historyków, historyków sztuki, jidyszystów, religioznawców, literaturoznawców, psychologów społecznych, socjologów i adeptów innych nauk przygotowujących obecnie prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich w krajowych instytucjach naukowo-dydaktycznych.

Regulamin seminarium >>

 

Ogłaszamy rekrutację na seminarium doktorskie GEOP 2018/2019 - termin naboru został przedłużony do 30 czerwca 2018 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium w roku akademickim 2018/2019 proszone są o przesłanie wymienionych poniżej dokumentów na adres geop@polin.pl (w polu temat prosimy wpisać "Seminarium Doktorskie") w terminie do 30 czerwca 2018 r.:

  1. Formularz zgłoszeniowy >>
  2. Zaświadczenie o przyjęciu lub zaliczeniu kolejnego roku studiów doktoranckich w polskiej placówce naukowo‑dydaktycznej.
  3. Rekomendacja promotora pracy doktorskiej.
  4. Opis i konspekt pracy doktorskiej (maks. 4 znormalizowane strony).
  5. Jeden opublikowany lub przygotowany do druku tekst naukowy dotyczący tematyki seminarium (o objętości 10‑30 znormalizowanych stron).

Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości 31 lipca 2018 r., a inauguracyjne spotkanie odbędzie się 17 października 2018 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.
 

Organizacja seminarium doktorskiego GEOP możliwa jest dzięki wsparciu Taube Foundation for Jewish Life & Culture, William K. Bowes, Jr. Foundation i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.