POLIN Meeting Point 2017
POLIN Meeting Point 2017, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Informacje organizacyjne

Termin

Program odbywać się będzie w dniach: 13-27 sierpnia 2017 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w  Warszawie, Łodzi i Zduńskiej Woli.

Rekrutacja

Do udziału w programie zapraszamy po 14 uczestników z Polski, Niemiec i Izraela , tj. krajów biorących udział w projekcie od I edycji. Dodatkowo w tym roku w ramach pilotażu zapraszamy również 5 studentów z Ukrainy.

Szkoła skierowana jest do osób dysponujących odpowiednią wiedzą, nakierowanych na czynny udział w zajęciach, chcących nabytą wiedzę wykorzystać w przyszłości we własnych badaniach naukowych, otwartych na dialog i współpracę. 

Część uczestników wybierana będzie w rekrutacji otwartej, część miejsc dedykowana jest studentom uniwersytetów, które współpracują z muzeum przy realizacji programu (wymienione poniżej). Uczestnicy zostaną wyłonieni w dwuetapowej rekrutacji. Pierwszy etap to wypełnienie formularza aplikacyjnego do dnia 4 maja 2017 roku. Na jego podstawie organizatorzy wybiorą grupę osób, która zostanie zaproszona na rozmowę rekrutacyjną prowadzoną osobiście lub za pośrednictwem Skype’a.

Ze względu na różnice programowe w systemach edukacji w czterech uczestniczących w Programie krajach zastrzegamy, że grupa uczestników Programu nie musi stanowić grupy jednolitej wiekowo.

Formularz aplikacyjny on-line:

Regulamin rekrutacji [pobierz plik PDF] >>

Odpłatność

Udział w programie jest bezpłatny. Koszty transportu oraz pobytu (zakwaterowania i częściowego wyżywienia podczas zajęć) uczestników pokrywane są przez organizatorów.

Język angielski

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w języku angielskim, dlatego do udziału w programie wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (nie wymagamy certyfikatów językowych).

Prawo do wizerunku

Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania i publikacji materiałów związanych z przebiegiem projektu. Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, a także do materiałów przedstawionych i wykonanych przez uczestników podczas trwania projektu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

Koordynatorka projektu

Magdalena Dopieralska, mdopieralska@polin.pl

 

Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu Fundacji Rodziny Nissenbaumów i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

Partnerzy