Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Rada muzeum

Rada Muzeum jest ciałem kolektywnym, łączącym i skupiającym różne strony i środowiska zaangażowane w działalność muzeum. Zadaniem Rady, w której skład obok praktyków z różnych dziedzin wchodzi wielu wybitnych naukowców i znawców historii Żydów oraz historii ogólnej, jest ocena dotychczasowych osiągnięć Muzeum i pomoc w określeniu kierunków jego dalszego rozwoju. Decyzją założycieli muzeum, to właśnie Rada akceptuje ostateczny kształt wystawy głównej.


24 marca 2009 r. założyciele muzeum – Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Zarząd Stowarzyszenia ŻIH w osobie jego przewodniczącego Mariana Turskiego powołali Radę Muzeum Historii Żydów Polskich.

W efekcie Uchwały Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w skład Rady wchodzą obecnie następujące osoby:

 • prof. Władysław Bartoszewski (zm. 24 kwietnia 2015 r.),
 • Waldemar Dąbrowski,
 • Corinne Evens,
 • Rafał Grupiński,
 • Wiktor Markowicz,
 • Małgorzata Niezabitowska,
 • prof. Andrzej Paczkowski,
 • Shana Penn,
 • Zygmunt Rolat,
 • prof. Adam Rotfeld,
 • prof. Henryk Samsonowicz,
 • prof. Bożena Szaynok,
 • prof. Janusz Tazbir (zm. 3 maja 2016 r.),
 • Marian Turski,
 • Piotr Wiślicki,
 • Renata Wiśniewska.