Dotacje celowe

W przypadku darowizn o wartości przekraczającej 30 zł, Donator może wskazać cel, który ma być za pomocą tej darowizny finansowany. Cel jest każdorazowo dokładnie opisany w umowie darowizny (Darowizna Celowa).


Darowizna Celowa może być przekazana w szczególności na następujące cele:

  • wspieranie utrzymania/rozwoju/rozbudowy wystawy głównej,
  • wspieranie wystaw czasowych,
  • wspieranie działalności Centrum Edukacyjnego,
  • wspieranie działalności publicznej (wystawy podróżujące, wydarzenia kulturalne, artystyczne i inne),
  • wspieranie rozwiązań technologicznych,
  • wspieranie projektów muzealnych, takich jak: Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci, Polskie Międzykulturowe Spotkania Młodzieży, Wirtualny Sztetl, Polskie korzenie w Izraelu, Zbieranie pamiątek, Baza Judaików i inne,
  • ufundowanie stanowisk (position endowment),
  • wspieranie badań i konferencji naukowych,
  • wspieranie innych programów muzeum.

 

Na mocy porozumienia podpisanego w grudniu 2010 r. o współpracy w zakresie pozyskiwania funduszy, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Muzeum POLIN realizują wspólną strategię honorowania donatorów określoną w rozporządzeniu Zasady przyjmowania Darowizn i honorowania Darczyńców.