Komitet Rozwoju

Komitet Rozwoju powołano w 2006 r. po Apelu do Polskiego Biznesu. Polska Rada Przedsiębiorczości wezwała wówczas polskie firmy do angażowania się w budowę Muzeum. Członkowie Komitetu doradzają w kontaktach ze środowiskami biznesu, promują ideę Muzeum, zachęcają do wspierania i pomagają skuteczniej docierać do korporacji.

Obecnie w skład komitetu wchodzą: Henryka Bochniarz (PKPP Lewiatan), Monika Bednarek, Michael Jensen (AIG), Roman Rewald (Partner Weil, Gotshal&Manges), Krzysztof Rozen (Partner KPMG), Beata Stelmach (Prezes GE na Polskę i kraje nadbałtyckie), Robert Koński (CEO Rathdowney Polska Sp. z o.o), Artur Nowakowski (Green Property Group), Iwona Buchner (właścicielka Galerii Polswiss Art) oraz Przemysław Aleksander Schmidt (członek Rady Nadzorczej Polskich Inwestycji Rozwojowych).

Członkowie Komitetu Rozwoju:

Monika Bednarek

Była prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy EUROZET. Ukończyła wydział biologii na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją karierę w branży medialnej rozpoczęła w 1992r. w Biurze Reklamy Radia Zet. Jako zastępca dyrektora firmy Euromedia była pionierem w kreowaniu radiowej działalności brokerskiej w Polsce. W tym czasie organizowała i zarządzała regionalnymi biurami Radia Zet. Następnie objęła stanowisko Dyrektora Generalnego Radia Zet. Od 1999 roku jest Dyrektorem Generalnym Eurozetu, a od 11 czerwca 2001 roku Prezesem Spółki Eurozet. Jest również Wiceprezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz członkiem Rady Nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA.

Henryka T. Bochniarz

Od lipca 2006 r. jest prezesem Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią, od 1999 r. jest prezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jest doktorem ekonomii, absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie i stypendystką Fulbrighta. Wchodzi w skład Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE, jest członkiem Enterprise Policy Group, powołanej w 2000 przez Komisję Europejską grupy doradczej ds. polityki gospodarczej Unii Europejskiej, grupie doradczej Banku Światowego, przewodniczy także Polsko – Japońskiemu Komitetowi Gospodarczemu.  W rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego była ministrem przemysłu i handlu. Od 1996 r. do r. 1999 – prezes Polskiej Rady Biznesu. W 2004 r. odznaczono ją Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Iwona Büchner

Właścicielka domu aukcyjnego Polswiss Art. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Robert Koński

CEO Rathdowney Polska Sp. z o.o zajmującej się poszukiwaniem złóż metali podstawowych (cynk, ołów) na południu Polski.  Były Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekaes SA. Jest absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Tuffs oraz JFK School of Government na Uniwersytecie Harvarda (tytuł MPA) w USA. Karierę zawodową rozpoczął w specjalistycznej kancelarii prawniczej Conley & Hodge w Bostonie w 1988 roku. Do Polski przyjechał na początku lat 90. W latach 1990-1995 był Doradcą Ministra Finansów pracując przy restrukturyzacji sektora usług finansowych. Od 2000 roku, jako partner w firmie Amrop Hever (dawniej Horton International), obsadzał kluczowe stanowiska dla klientów w branżach: bankowość, usługi finansowe oraz usługi specjalistyczne. Był dyrektorem regionalnym Euronetu, operatora sieci bankomatów. Znacznie rozwinął firmę i zwiększył jej przychody w regionie.

Artur Nowakowski

Prowadzi działalność w sektorze rynku nieruchomości w spółce Green Property Group. Ukończył wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na UW. Przez długie lata związany był z sektorem medialnym i wydawniczym – pracował min. w TVP, w Bertelsmann Media, Bertelsmann Publishing jako dyrektor marketingu oraz w Canal+ jako dyrektor generalny. Był również zaangażowany w rozwój kinematografii jako założyciel i prezes zarządu Kinepolis. Od 2002 roku związany z sektorem nieruchomości – na początku jako dyrektor zarządzający w Globe Trade Centre S.A. następnie w Rodamco CH1 i Unibail-Rodamco. Jest członkiem  Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA, i członkiem Rady Marek "Superbrands" oraz Polskiej Rady Biznesu.

Roman Rewald

Partner w kancelarii Weil, Gotshal & Manges Pełni również  funkcję Prezesa Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Ukończył również University of Detroit Law School, uzyskując tytuł Juris Doctor. W kancelarii Weil, Gotshal & Manges pracuje od 1992 roku. Zajmuje się głównie zagadnieniami dotyczącymi działania podmiotów gospodarczych, nieruchomości oraz finansowania inwestycji, w tym energetycznych. Jest wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Krzysztof A. Rozen

Partner w firmie KPMG, Szef Grupy Corporate Finance w ramach KPMG w Polsce. Absolwent Uniwersytetu w Toronto z tytułem MBA oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z tytułem magistra. Pracę w KPMG rozpoczął w 1998 roku. Posiada znaczące doświadczenie w kierowaniu zespołami doradzającymi przy fuzjach, przejęciach, konsolidacji i restrukturyzacji firm w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu ostatnich lat doradzał przy transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 5 miliardów Euro. Przed podjęciem pracy w KPMG pracował w Citibanku, w International Finance Corporation oraz w Toronto Dominion Banku.

Przemysław Aleksander Schmidt

Członek Rady Nadzorczej Polskich Inwestycji Rozwojowych. W latach 1997-2000, Senior Vice President (Business Development), General Counsel and Secretary spółki @Entertainment, Inc. Jednocześnie był Prezesem Wizji TV. W latach 1995-96, dyrektor polskich operacji MeesPierson, firmy z grupy ABN AMRO zajmującej się bankowością inwestycyjną. . Stypendysta Fulbrighta na University of California, Hastings (1991-92). Uczestniczył w programach podyplomowych na Georgetown University, Leiden University oraz TMC Asser Institute (Asser College Europe). Członek oraz Przewodniczący Europejskiej Rady Dyrektorów (2007-09) międzynarodowej organizacji Young Presidents‘ Organization.

Beata Stelmach

Prezes GE w Polsce i krajach nadbałtyckich. W latach 2011 – 2013 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu ds. globalnej polityki ekonomicznej, promocji i kultury. Od 2006 do 2011 była prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, związana z rynkiem kapitałowym od 1991. Jest absolwentką Wydziału Finanse i Statystyka SGPiS, a także Calgary University oraz INSEAD . Odbyła szereg szkoleń i staży, m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Kanadzie. Początkowo zatrudniona w Biurze Inspekcji Komisji Papierów Wartościowych, następnie zajmowała stanowisko Dyrektora Sekretariatu Komisji, pełniąc też funkcję Rzecznika Prasowego Komisji. Na forum IOSCO , przewodniczyła Grupie Roboczej ds. Nadzoru i Wymiany Informacji. Jako konsultant Banku Światowego uczestniczyła w programach na rzecz rozwoju rynku kapitałowego Ukrainy i Rosji. Od 2008 – 2011 roku pełnia funkcję wiceprezesa zarządu MCI Management SA, była również członkiem zarządu EuropeanIssuers.