Wspólne dzieło

Muzeum Historii Żydów Polskich powstaje na mocy partnerstwa publiczno-prywatnego między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miastem Stołecznym Warszawa oraz Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
 

  • Partnerzy publiczni pokrywają koszty związane z budynkiem oraz jego wyposażeniem.
  • Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny jest odpowiedzialne za sfinansowanie oraz produkcję wystawy głównej, jak również wspiera działalność edukacyjną i publiczną muzeum. Stowarzyszenie pozyskuje dotacje od osób indywidualnych, fundacji, korporacji, zagranicznych rządów, oraz – w ramach tzw. grantów celowych przeznaczonych na bieżące działania edukacyjne – także od polskiego rządu i samorządu.

Już teraz dzięki donatorom z całego świata udało się zabezpieczyć projektowanie oraz produkcję wystawy głównej. Obecnie gromadzimy fundusze na utrzymanie wystawy, jej rozbudowę i modyfikacje, jak również na okołowystawowe programy edukacyjne i artystyczne.

Osoby prywatne, przedstawicieli firm bądź instytucji zainteresowanych wsparciem muzeum, prosimy o kontakt. Tym, którzy przyłączyli się już do realizacji naszego wspólnego marzenia - serdecznie dziękujemy.