Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wystawa stała

Spacery tematyczne z przewodnikiem >>


Wystawa stała to podróż przez 1000 lat historii Żydów polskich – od średniowiecza do współczesności. Zwiedzający poznają odpowiedzi na pytania: jak Żydzi pojawili się w Polsce? W jaki sposób nasz kraj stał się centrum żydowskiej diaspory i domem największej społeczności żydowskiej na świecie? Jak przestał nim być i jak odradza się tu życie żydowskie?

Wirtualny spacer po wystawie stałej >>


Wystawa składa się z ośmiu galerii, które na powierzchni ponad 4000 m2 opowiadają o kulturze i dziedzictwie polskich Żydów, z których czerpią Polska i świat. W galeriach przedstawiamy kolejne etapy w historii: od legend o przybyciu Żydów na te ziemie, przez pierwsze ich osadnictwo, rozwój kultury, różnorodności społecznej, religijnej i politycznej, burzliwe wydarzenia sprzed wieków i czas Zagłady, aż do współczesności.

Prezentujemy tysiąc lat współistnienia Żydów i Polaków. Mówimy o współpracy, współzawodnictwie i konfliktach, autonomii, integracji i asymilacji. Nie unikamy trudnych tematów, ale wydobywamy też jasne karty wspólnej historii.

Wystawa stała muzeum ma charakter narracyjny: zwiedzający zanurzy się w historii opowiadanej przez zabytkowe przedmioty, malowidła, instalacje interaktywne, rekonstrukcje i makiety, projekcje wideo, dźwięki i teksty. Mówimy o życiu, więc na każdym etapie wędrówki w przeszłość staramy się być jak najbliżej codziennego życia - oddajemy głos żydowskim kupcom, uczonym i artystom z danej epoki. Rabinom, gospodyniom domowym, politykom, kronikarzom i rewolucjonistom. Tym, którzy zginęli i tym, którzy przetrwali.

Wystawa stała została otwarta 28 października 2014 roku. Przygotował ją międzynarodowy zespół naukowców i kuratorów kierowany przez prof. Barbarę Kirshenblatt-Gimblett, a wcześniej przez Jerzego Halbersztadta. Prace nad projektem plastycznym i wykonawczym, a także nad realizacją wystawy stałej prowadziła polska pracownia architektoniczna Nizio Design International w oparciu o koncepcję przygotowaną przez brytyjską firmę Event Communications. Dzięki tym zespołom wystawa główna wykorzystuje sprawdzone doświadczenia muzealne i najnowsze rozwiązania multimedialne.

Za sfinansowanie oraz realizację procesu projektowania i produkcji wystawy stałej odpowiadało Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Powstanie wystawy było możliwe dzięki wsparciu darczyńców z całego świata.

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami wystawy stałej.

Wystawa czynna codziennie oprócz wtorków. Poniedziałki, czwartki, piątki: godz. 10.00–18.00, środy, soboty, niedziele: godz. 10.00–20.00, bilety: 25 zł normalny, 15 zł ulgowy. W czwartki wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny.

Tłumaczenie na Polski Język Migowy