fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Dostępność muzeum dla osób niepełnosprawnych

Wejście
 

Otoczenie muzeum jest dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu. Z położonego najbliżej muzeum przystanku autobusowego Nalewki-Muzeum można dostać się do budynku na wózku. Nieznaczne utrudnienie może stanowić nawierzchnia wokół budynku wykonana z kostki granitowej łupanej.

Od frontu prowadzi do budynku główne wejście z trojgiem drzwi – drzwi obrotowe po bokach oraz drzwi rozwierane pośrodku. Drzwi rozwierane nie otwierają się automatycznie, otwiera je ochrona.

Do muzeum osoby z dysfunkcją ruchu mogą dostać się również wejściem od strony ul. Anielewicza. Do wejścia prowadzi pochylnia o długości 25 m i nachyleniu 5 procent, wykonana z kostki granitowej łupanej. Wejście boczne składa się z drzwi obrotowych i drzwi rozwieranych. Drzwi rozwierane nie otwierają się automatycznie, otwiera je ochrona.

W razie potrzeby pracownicy ochrony udzielają pomocy osobom z dysfunkcjami ruchu.

Parkowanie
 

Na parkingu muzeum od strony ulicy Anielewicza wyznaczone są 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Parking nie ma charakteru ogólnodostępnego. Po podjechaniu pod wjazd należy poczekać na ochronę, która umożliwi wjazd na teren parkingu.

Układ architektoniczny budynku
 

Budynek jest podzielony na dwie części. Między nimi na wysokość wszystkich kondygnacji rozciąga się hol główny. Obie części łączą się na wysokości poziomu 0 (poziom holu głównego) oraz poziomu 1 (most).

Budynek muzeum dzieli się na następujące poziomy:

 • poziom -2 – poziom wystawy stałej, dostępny dla zwiedzających od 28 października 2014 r.
 • poziom -1 – dostępny od strony ul. Anielewicza, tu znajduje się tu wejście administracyjne, dostępne dla osób z dysfunkcjami ruchu.
 • poziom 0 – szatnie i punkt informacji, sala wystaw czasowych, restauracja Besamim, sklep muzealny, Centrum Informacyjne oraz Miejsce Edukacji Rodzinnej, poziom dostępny dla osób z dysfunkcjami ruchu.

Prawa część budynku:

 • poziom 1 – audytorium, dwie sale projekcyjne, mała sala wystaw czasowych
 • poziom 3 – wejście do audytorium dla osób na wózkach

Lewa część budynku:

 • poziom 1 – Centrum Edukacyjne
 • poziom 2 i 3 – biura pracownicze

Rozwiązania w budynku
 

 • Od wejścia głównego do holu muzealnego na poziomie 0 przechodzi się kładką o długości ponad 18 m i nachyleniu prawie 8 procent. Brak odpowiednich poręczy może sprawić, że niektóre osoby poruszające się na wózkach będą potrzebowały asysty, którą zapewnią pracownicy ochrony budynku.
 • Od wejścia od strony ul. Anielewicza do  holu muzealnego na poziomie 0, jak i na pozostałe poziomy wjeżdża się windą.
 • Ściana krzywoliniowa w holu głównym pochylona jest w kierunku przestrzeni dostępnych dla użytkowników. Miejsca te stanowią potencjalne zagrożenie dla osób niewidzących, poruszających się z użyciem białej laski, ponieważ podstawy tych ścian są niemożliwe do wykrycia za pomocą laski.
 • Przejście do każdej z przestrzeni muzeum na poziomie 0 nie wymaga pokonywania stopni.
 • Z poziomu 0 na pozostałe poziomy można dostać się schodami lub windą.
 • Stopnie schodów są oznaczone kontrastowo, za wyjątkiem schodów w przestrzeni wystawy stałej i schodów do niej prowadzących.
 • Na każdym poziomie dostępne są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Muzeum zapewnia możliwość wejścia z psem asystującym do wszystkich przestrzeni muzealnych dostępnych dla zwiedzających.
 • Muzeum zapewnia możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego.
 • Można wypożyczyć 5 naszyjnych pętli indukcyjnych w celu skorzystania z tourguide’ów wykorzystywanych przez przewodników podczas oprowadzania po wystawach.

Wejście na wystawę stałą (poziom -2)
 

Osoby z dysfunkcjami ruchu i wzroku mogą dostać się na początek wystawy stałej windą:

 • z poziomu -1 (wejście od strony ul. Anielewicza) – winda znajduje się naprzeciwko drzwi wejściowych rozwieranych (za bramkami bezpieczeństwa). Uwaga: szatnia jest dostępna tylko na poziomie 0.
 • z poziomu 0 (hol główny) – winda znajduje się na lewo od szatni.
 • Winda zawozi do galerii „Las” – pierwszej galerii wystawy stałej.

Wystawa liczy 8 galerii:

 1. Las
 2. Pierwsze Spotkania (960–1500)
 3. Paradisus Iudaeorum (1569–1648)
 4. Miasteczko (1648–1772)
 5. Wyzwania nowoczesności (1772–1914)
 6. Na żydowskiej ulicy (1918–1939)
 7. Zagłada (1939–1945)
 8. Powojnie (1944 – do dziś)

Dostępność wystawy stałej
 

 • Osoby z dysfunkcjami słuchu mogą wypożyczyć w kasach w holu głównym audioprzewodniki z ekranem, na którym widoczny jest tłumacz Polskiego Języka Migowego. Pracownik obsługi klienta włączy audioprzewodnik i przekaże użytkownikowi instrukcję obsługi urządzenia. Audioprzewodniki są wyposażone w pętle indukcyjne. Ścieżka zwiedzania z tłumaczeniem na Polski Język Migowy przewidziana jest na 100 minut
 • Osoby z dysfunkcjami wzroku mogą wypożyczyć w kasach w holu głównym audioprzewodniki z wgraną audiodeskrypcją wystawy stałej. Pracownik obsługi klienta włączy audioprzewodnik i przekaże odpowiednie instrukcje użytkowania sprzętu. Ścieżka zwiedzania z audiodeskrypcją przewidziana jest na 150 minut.
 • Osoby z dysfunkcjami wzroku mają możliwość zapoznania się z tyflografikami przedstawiającymi niektóre obiekty znajdujące się na wystawie stałej. Tyflografiki i ich opisy dostępne są w Centrum Informacyjnym.
 • Ze względu na dużą liczbę trudnych do wykrycia za pomocą laski miejsc na wystawie stałej rekomendujemy osobom z dysfunkcjami wzroku zwiedzanie z osobą towarzyszącą lub z przewodnikiem. W przypadku osób zwiedzających wystawę stałą z osobą towarzyszącą i/lub przewodnikiem, istnieje możliwość wypożyczenia w  kasach w holu głównym teczki z tyflografikami i ich opisami w celu zapoznania się z nimi na wystawie stałej – w miejscach, w których znajdują się oryginalne obiekty.
 • Osoby z dysfunkcjami ruchu zachęcamy do pobrania w  kasach w holu głównym mapy wystawy stałej, na której zostały zaznaczone dwie windy, którymi można dostać się na poziom wystawy stałej (-2). Uwaga: tylko winda znajdująca się po lewej stronie od kas w holu głównym prowadzi na początek wystawy stałej. Windy znajdujące się w pobliżu rekonstrukcji dachu synagogi w Gwoźdźcu prowadzą do galerii „Miasteczko” znajdującej się w środku trasy zwiedzania. Na mapie zostały również zaznaczone dwie windy znajdujące się w przestrzeni wystawy stałej (w galerii „Na żydowskiej ulicy” i w galerii „Zagłada”). Windy umożliwiają samodzielne przemieszczanie się pomiędzy piętrami, jednak w razie potrzeby informatorzy pracujący w przestrzeni wystawy stałej udzielą pomocy w obsłudze wind.

Wyjście z wystawy stałej
 

 • Trzy galerie wystawy stałej połączone są z przestrzenią odpoczynku: galeria Miasteczko, Wyzwania nowoczesności oraz Na żydowskiej ulicy. Umożliwia to wcześniejsze zakończenie zwiedzania wystawy.
 • Z poziomu wystawy stałej (-2) można dostać się na poziom wyjścia (0) windami panoramicznymi znajdującymi się pomiędzy galerią Miasteczko a przestrzenią odpoczynku.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami na wystawach czasowych i na zajęciach edukacyjno-kulturalnych
 

 • Sala wystaw czasowych i wszystkie przestrzenie, w których odbywają się wydarzenia edukacyjno-kulturalne są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
 • Wybrane wystawy czasowe i zajęcia edukacyjno-kulturalne są dostosowywane poprzez audiodeskrypcje lub tyflografiki/makiety do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku.
 • Wybrane wystawy czasowe i zajęcia edukacyjno-kulturalne są dostosowywane poprzez tłumaczenie na Polski Język Migowy do potrzeb osób z dysfunkcjami słuchu. 

Odległość muzeum od przystanków komunikacji miejskiej:
 

Metro:
stacja Ratusz-Arsenał – odległość ok. 1 km

Tramwaje:
ul. Andersa, przystanek Muranów – odległość ok. 500 m (linie 15)
Al. Jana Pawła II, przystanek Anielewicza – odległość ok. 550 m (linie 17, 33)

Autobusy:
ul. Anielewicza, przystanek Nalewki-Muzeum – odległość ok. 200 m (linie 111 i 180 – wszystkie kursy realizowane przez autobusy niskopodłogowe)
Al. Jana Pawła II, przystanek Anielewicza – odległość ok. 550 m (linia 527)

Informacje o dostępności Muzeum są dostępne również na stronie www.niepełnosprawnik.eu.

W razie potrzeby prosimy zwracać się do pracowników obsługi klienta o wsparcie.