Filmy z tłumaczeniem na Polski Język Migowy oraz z napisami dla osób słabosłyszących

Poniżej znajdują się filmy z muzealnego kanału YouTube ułożone w listy odtwarzania. Po uruchomieniu odtwarzacza filmy będą wyświetlane jeden po drugim aż do końca listy. Aby wyświetlić całą listę i wybrać konkretny film, należy kliknąć w przycisk rozwijający listę, który znajduje się w lewym górnym rogu odtwarzacza wideo.

Polscy Sprawiedliwi – relacje sprawiedliwych i ocalonych z napisami dla osób słabosłyszących:

 

Polscy Sprawiedliwi – relacje sprawiedliwych i ocalonych z tłumaczeniem na PJM:

 

Inne filmy z tłumaczeniem na PJM:

 

Inne filmy z napisami dla osób słabosłyszących:

 

Udostępnianie wystawy stałej osobom niesłyszącym


W Muzeum są już dostępne filmy, które przybliżają treści wybranych galerii wystawy stałej z tłumaczeniem na Polski Język Migowy: Miasteczko, Wyzwania nowoczesności, Na żydowskiej ulicy, Zagłada i Powojnie.

W holu głównym Muzeum dostępne są bezpłatne ulotki, które zawierają kody QR. Po ich zeskanowaniu filmy wyświetlą się na Państwa urządzeniu elektronicznym.

W kasach w holu głównym Muzeum można bezpłatnie pobrać tablet z wgraną ścieżką zwiedzania całej wystawy stałej w Polskim Języku Migowym.

Więcej informacji. Zapraszamy!

 

Projekt "Udostępnianie zasobów muzealnych osobom niesłyszącym" został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura Dostępna 2016", we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju "PITAGORAS".

PitagorasKultura Dostępna