Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych na wystawach

WYSTAWA STAŁA
 

Audioprzewodniki

W muzeum są dostępne audioprzewodniki z wgraną ścieżką zwiedzania wystawy stałej dla osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku. Zostały wyposażone w ekran, na którym widoczny jest tłumacz Polskiego Języka Migowego. Wgrany jest również opis audiodeskrypcji wystawy stałej. Ścieżka zwiedzania z tłumaczeniem na Polski Język Migowy została przewidziana na 100 minut, a ścieżka z opisem audiodeskrypcji na 150 minut. Sprzęt jest wyposażony w pętle indukcyjne.

Dostępne są również audioprzewodniki z wgraną audiodeskrypcją spaceru „Odkryj muzeum” – oprowadzaniem po budynku muzeum i jego najbliższym otoczeniu.

Audioprzewodniki z audiodeskrypcją i ścieżką zwiedzania w Polskim Języku Migowym są udostępniane bezpłatnie.

Tablety (wideoprzewodniki) z wgraną ścieżką zwiedzania w PJM

Na wniosek środowiska osób G/-głuchych udostępniamy w kasach tablety z wgraną ścieżką zwiedzania w Polskim Języku Migowym. Ekrany tabletów są znacznie większe od ekranów w audioprzewodnikach, co pomaga w odbiorze wgranych treści wideo. Wraz z tabletem zwiedzający otrzyma instrukcję obsługi urządzenia od pracownika biura obsługi klienta. Tablety są udostępniane bezpłatnie.

Tyflografiki

Osoby z dysfunkcjami wzroku zachęcamy do zapoznania się z tyflografikami  przedstawiającymi wybrane obiekty znajdujące się na wystawie stałej. Tyflografiki i ich opisy można pobrać w teczce dostępnej w kasach w holu głównym na czas zwiedzania wystawy stałej. Dostępne są również w Centrum Informacyjnym i Centrum Edukacyjnym. 

Model budynku

Na poziomie wystawy stałej (-2), naprzeciwko wind panoramicznych udostępniamy model budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Model dostępny jest dla osób niewidzących, można go dotykać. Dostępne jest między innymi wnętrze modelu, pozwalające na zapoznanie się z kształtem ścian krzywoliniowych holu głównego. Poszczególne elementy modelu są opisane w piśmie brajla. Zachęcamy do zapoznania się z modelem podczas zwiedzania wystawy stałej.

Wszystkie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami są udostępniane bezpłatnie.