Membership


Application form

Dane członka Klubu Przyjaciół Muzeum POLIN | Member data
Adres członka Klubu Przyjaciół Muzeum POLIN | Address of the member
Dane kontaktowe członka Klubu Przyjaciół Muzeum POLIN | Contact information of the member
Jeśli wolisz wypełnić formularz ręcznie - pobierz formularz w PDF, wypełnij i wyślij pocztą | If you prefer to fill in the form by hand, please download our PDF form, fill it in and send it to us by mail.