Meeting
14.07.2019

Leśmian’s Meadow: At Leśmian’s table

Stół u Leśmiana - spotkania wokół poezji, Muzeum POLIN
Opis zdjęcia: na łące stoi długi stół zastawiony książkami, wokół niego kobiety i mężczyźni przeglądają książki. W tle ściana ze szkła. Ciepłe letnie popołudnie, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

On the meadow, we will have the opportunity to read books together, eat a sweet treat, and at 4 PM to listen to Leśmian's poetry read by actors of Warsaw theatres. During the meeting, you can also donate books to the co-organizer – Change Foundation (Fundacja Zmiana). 

14 July, 18 August (Sundays), 1PM-7PM, free admission

 

Co-Organizer

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce