Workshops
to 28.08.2019

Leśmian’s Meadow: Physical activities for seniors

Zajęcia ruchowe dla seniorów na Łące Leśmiana przy Muzeum POLIN
Opis zdjęcia: w cieniu, na trawie pod drzewem rozłożone są rzędami maty do ćwiczeń. Leżą na nich kobiety i mężczyźni w strojach sportowych - ćwiczą, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

During the activities we will focus on exercises and forms of movement strengthening the spine and joints. You should wear a comfortable outfit and have an exercise mat. The activities are run by Magdalena Tatarek-Jaśkiewicz.

12 June - 28 August (Wednesdays), 11AM, free admission

 

Co-Organizer

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce