Workshops
to 27.08.2019

Leśmian’s Meadow: Yoga

Joga na Łące Leśmiana przy Muzeum POLIN
Opis zdjęcia: pod ogromnym kasztanowcem na trawie, na matach do ćwiczeń, siedzą kobiety i mężczyźni. Są odwróceni tyłem, mają ręce uniesione w górę. Ćwiczą jogę., fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

During the activities we will learn the basics of yoga. We will learn to breathe properly and relax. Please bring a yoga mat and a comfortable outfit. The classes are run by Eli Wierkowska.

11 June - 27 August (Tuesdays), 6PM-7PM, free admission

 

Co-Organizer

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce