Exhibition
Canceled

Senior Fridays at the core exhibition – a Judaic walk for people aged 60+

Senioralne piątki - oprowadzania z przewodnikiem po wystawie "1000 lat historii Żydów polskich" Muzeum POLIN
Opis zdjęcia: w sali grupa kobiet i mężczyzn ze słuchawkami na uszach. Zwróceni są w stronę mężczyzny po prawej, też w słuchawkach, który coś opowiada i wskazuje na gablotkę z przedmiotami muzealnymi, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

During the tour we will talk about, among others, how Jews celebrate Shabbat and other Jewish holidays, what ceremonies accompany birth, entering adulthood, starting a family or death.

27 March (Friday), CANCELED