Education

Current admissions

Przy stoliku siedzi pięć kobiet. Rozmawiają ze sobą. Są uśmiechnięte. Za nimi siedzi kolejna kobieca grupa.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich