Audytorium wypełnione ludźmi.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Museum

Reports from our events