PIYE 2019 - spotkanie w Tel-Avivie. Grupa młodzieży na tle wieżowców.
fot. Samuel Saada

Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży

Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży (Polish-Israeli Youth Exchange - PIYE) to najstarszy program edukacyjny Muzeum POLIN i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Adresowany był do młodych Polaków i Izraelczyków. PIYE umożliwiało uczestnikom z obu krajów podjęcia dialogu polsko-żydowskiego i rozmowy o międzykulturowości. 

Uczestnikami programu były młode osoby (między 20 a 35 rokiem życia) z Polski i Izraela - edukatorzy, studenci, aktywiści zainteresowani tematem międzykulturowości, historii relacji polsko-żydowskich czy dialogu polsko-żydowskiego, działające w organizacjach pozarządowych lub instytucjach kultury czy edukacji.

Realizacja programu zarówno w Polsce, jak i w Izraelu pozwalała uczestnikom lepiej poznać wzajemne perspektywy oraz dobre praktyki w obu krajach, uczyć się z doświadczeń innych, ale też skonfrontować własne poglądy na historię i współczesne relacje między Polakami, a Żydami czy wyzwania przed którymi stoją dzisiaj oba społeczeństwa.

W ramach programu odbywały się praktyczne zajęcia z zakresu kształcenia umiejętności realizacji projektów, współpracy międzynarodowej, pozyskiwania funduszy od instytucji i prywatnych darczyńców oraz spotkania z przedstawicielami organizacji społeczno-edukacyjnych działających w Polsce i w Izraelu. 

 

Patron

Amasada Izraela w Warszawie

Program był realizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, a finansowany dzięki wsparciu darczyńców –Tomka Ulatowskiego oraz Ygala Ozechova

Muzeum POLIN