Akcja Żonkile 2021 - formularz zgłoszeniowy dla instytucji

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza 19 kwietnia do udziału w premierach filmowych i literackich z okazji 78. rocznicy powstania w getcie warszawskim.

Instytucje zgłoszone do akcji społeczno-edukacyjnej  Żonkile otrzymają materiały do pracy nad filmami i opowiadaniami, które można wykorzystać podczas działań online oraz stacjonarnych.

Dane biblioteki/instytucji
Uwaga! Prosimy o uważność przy wypełnianiu pola, podana przez Państwa nazwa pojawi się na dyplomie za udział w akcji.
UWAGA: prosimy o sprawdzenie poprawności adresu e-mail. Błędne wpisanie adresu e-mail spowoduje, że koordynatorki akcji nie będą mogli się z Panią / Panem skontaktować.
Oświadczenia RODO
na wykorzystywanie danych osobowych do wysyłki informacji marketingowej.
na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia chęci udziału w akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum POLIN.
Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6. W Muzeum POLIN został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email [email protected], lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności w ramach akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum POLIN  oraz, w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody, do wysyłki marketingowej (np. newsletterów, ankiet) a podstawie art. 6 ust. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Muzeum prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (Warszawa (00-157) ul. Anielewicza 6) lub elektronicznej (wiadomość email na adres [email protected]).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą profilowane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.