Zbiory

Centralna Baza Judaików

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Centralna Baza Judaików to wieloletni projekt digitalizacji zbiorów dotyczących Żydów , ozproszonych w polskich muzeach, archiwach i prywatnych kolekcjach.

Budowa profesjonalnej bazy danych, w której skatalogowane zostaną judaika wraz z ich cyfrowymi wizerunkami rozpoczęła się w październiku 2011 roku. W pierwszej kolejności zdigitalizowaliśmy wybrane obiekty ze zbiorów własnych oraz zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego - pierwszego partnera projektu. Mamy nadzieję na włączenie do współpracy kolejnych instytucji i muzeów posiadających judaika w swoich zbiorach.

Chcielibyśmy, żeby internetowy katalog judaików służył muzealnikom, naukowcom i nauczycielom w ich pracy zawodowej. Uczniom, studentom oraz badaczom historii Żydów pozwolił pogłębić wiedzę, kuratorom wystaw ułatwił poszukiwanie materiałów.

Kliknij, by przejść na stronę Centalnej Bazy Judaików