14 maja obchodzony jest Dzień Niepodległości Izraela

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

14 maja wg kalendarza gregoriańskiego obchodzony jest Dzień Niepodległości Izraela. W samym Izraelu święto to obchodzone jest 5 dnia miesiąca ijar, który przypada na kwiecień-maj kalendarza gregoriańskiego.

Ogłoszona w 1948 roku Deklaracja Niepodległości Izraela odbiła się szerokim rozgłosem w Polsce. W sali obrad Stołecznej Rady Narodowej Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej zwołało wielki wiec z udziałem przedstawicieli wszystkich ówczesnych polskich partii politycznych: PPR, PPS, Związku Samopomocy Chłopskiej i Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, a także Adolfa Bermana, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Przyjęto rezolucję głoszącą, iż „jedynym zadośćuczynieniem za niezliczone ofiary poniesione przez naród żydowski jest wolne i niepodległe państwo żydowskie”.

Polska jako jeden z pierwszych krajów świata uznała Izrael i nawiązała z nim stosunki dyplomatyczne.

O tym, jaką rolę odegrali polscy Żydzi i Polacy w formowaniu się niepodległego Izraela, piszemy obszerniej na portalu Wirtualny Sztetl. Zachęcamy do lektury.

14.05.2014