Wystawy

Wirtualne wystawy

Wirtualne wystawyWirtualne wystawyWirtualne wystawyWirtualne wystawyWirtualne wystawyWirtualne wystawyWirtualne wystawyWirtualne wystawy
Wirtualne wystawy, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na wirtualne wystawy poświęcone historii Żydów polskich.


Krew. Łączy i dzieli >>
O krwi w kulturze żydowskiej (religia, historia, życie społeczne)

Frank Stella i synagogi dawnej Polski >>
Jedna z najlepszych wystaw 2016 roku (wg Hyperallergic.com)

Sprawiedliwi bez granic >>
Działania na rzecz godności i praw człowieka

Warszawa, Warsze >>
Dawna żydowska Warszawa

Polscy artyści z pomocą Żydom >>
O Żydach ocalonych przez polskich artystów

Dom pod zwariowaną gwiazdą >>
O Żydach ukrywanych w warszawskim ZOO

Kochanej Mamósi na pamiątkę >>
O dzieciach ocalonych z Zagłady

Dobry adres >>
Historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie

26.01.2016