Muzeum

Muzeum POLIN w polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh

Logo polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh

Muzeum Historii Żydów Polskich skupia się na promowaniu idei tolerancji w polskim społeczeństwie i budowania mostów między różnymi kulturami. Dzięki członkostwu w polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh staliśmy się częścią środowiska międzynarodowych i polskich instytucji o podobnych misjach, które współpracują ze sobą w celu poprawy wzajemnego szacunku między kulturami i wspierania społeczeństwa obywatelskiego.

Muzeum będzie mieć bezpośredni kontakt z nowoczesnymi instytucjami kultury i społeczeństwa obywatelskiego w rejonie euro-śródziemnomorskim, w szczególności specjalizującymi się w dziedzictwie Żydów polskich oraz historii Diaspory, oraz nawiązywać współpracę przy organizacji ważnych wydarzeń.

Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh powstała w 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej i Komitetu EUROMED w ramach tzw. Procesu Barcelońskiego mającego na celu zbliżenie gospodarcze, polityczne i kulturowe państw Unii Europejskiej i państw basenu Morza Śródziemnego.

Zadaniem Fundacji jest wspierać wymianę kulturalną i intelektualną, z udziałem młodych ludzi reprezentujących państwa Unii Europejskiej i basenu Morza Śródziemnego, patronować wybranym wydarzeniom oraz promować osiągnięcia Procesu Barcelońskiego. Wspierane są także działania na rzecz mobilności artystów i ludzi kultury, promocji idei społeczeństwa obywatelskiego, poszanowania zasad demokracji, praw człowieka i równości dostępu do kultury.

Czytaj więcej o sieci >>

Czytaj więcej o fundacji >>