Edukacja

23.01.2017

Podyplomowe studia "Relacje chrześcijańsko-żydowskie"

Interdyscyplinarne studia podyplomowe
Interdyscyplinarne studia podyplomowe "Relacje chrześcijańsko-żydowskie", fot. Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na podyplomowe studia "Relacje chrześcijańsko-żydowskie". Studia prowadzone są we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.


Stworzenie kursu było wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Program studiów został opracowany wspólnie przez Ministerstwo i Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII. Trzysemestralne interdyscyplinarne historyczne, filozoficzno-teologiczne, politologiczne i społeczne studia podyplomowe "Relacje chrześcijańsko-żydowskie" skierowane są przede wszystkim do nauczycieli.

Zorganizowane są w postaci trzech modułów zatytułowanych:

 1. "Koegzystencja",
 2. "Zagłada",
 3. "Dialog".

Każdy z modułów obejmuje 84 godziny wykładów i ćwiczeń (w sumie 252 godziny i 72 punkty ECTS).

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • zna podstawowe etapy kształtowania się judaizmu i chrześcijaństwa oraz ich wzajemnych relacji,
 • zna genezę, przebieg i skutki Zagłady,
 • posiada wiedzę o relacjach zachodzących we współczesnym świecie między społecznościami żydowskimi a chrześcijańskimi, z uwzględnieniem Państwa Izrael i diaspory,        
 • umie przedstawiać najważniejsze płaszczyzny wspólne i różnice w światopoglądzie żydowskim i chrześcijańskim,
 • potrafi odnajdywać i objaśniać ślady kultury oraz religii żydowskiej, jej dewastacji i odradzania się, szczególnie w Polsce,
 • szanuje wartości religijne oraz kulturowe judaizmu i chrześcijaństwa,
 • promuje wzajemne poznanie oraz zbliżenie pomiędzy chrześcijanami i Żydami,
 • przeciwdziała przejawom nieufności, pogardy i wrogości we wzajemnych relacjach.

Więcej na temat podyplomowych studiów "Relacje chrześcijańsko-żydowskie" >>


Patronat nad tą inicjatywą objęli Minister Spraw Zagranicznych i Metropolita krakowski ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

Załączniki:
 • Program zajęć w ramach studiów podyplomowych "Relacje chrześcijańsko-żydowskie"
  Pobierz plik56 KB / doc
23.01.2017