Edukacja

Zgłoszenia do 29.01.2017

Humanity in Action Fellowship 2017: Ostatnie dni rekrutacji

Humanity in Action Fellowship 2017Humanity in Action Fellowship 2017Humanity in Action Fellowship 2017Humanity in Action Fellowship 2017Humanity in Action Fellowship 2017Humanity in Action Fellowship 2017Humanity in Action Fellowship 2017Humanity in Action Fellowship 2017
Humanity in Action Fellowship 2017, fot. Humanity in Action

Fundacja Humanity in Action Polska zaprasza do udziału w Międzynarodowej Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej "Inkubator idei" (Humanity in Action Fellowship 2017). Tegoroczne edycje programu odbędą się w dniach 26 maja - 25 czerwca 2017 r. w Warszawie i Berlinie oraz od 5 do 30 lipca 2017 r. w Atlancie.


Międzynarodowe programy organizowane przez Humanity in Action skupiają się na relacjach pomiędzy większością społeczeństwa a grupami narażonymi na dyskryminację w odniesieniu do politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań w danym kraju. Prawa człowieka oraz prawa obywatelskie są rozpatrywane ze współczesnej oraz historycznej perspektywy, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń II Wojny Światowej i Holocaustu. Jednocześnie podczas warsztatów i treningów uczestnicy/czki programów zdobywają praktyczne umiejętności liderskie i szukają rozwiązań zapobiegających dyskryminacji. Każda edycja programu jest niepowtarzalna.

Dla kogo?

 • osób interesujących się prawami człowieka, demokracją oraz aktywnym przeciwdziałaniem dyskryminacji i mowy nienawiści,
 • aktywistów/ek chcących realizować swoje  projekty społeczne,
 • zainteresowanych pracą w sektorze pozarządowym oraz instytucjach międzynarodowych (HIA oferuje swoim absolwentom/absolwentkom specjalne programy stażowe, m.in. w  Kongresie Stanów Zjednoczonych oraz Parlamencie Europejskim),
 • studentów i studentek wszystkich kierunków studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich,
 • absolwentów i absolwentek , którzy/które ukończyli/ukończyły studia nie wcześniej niż w 2015 roku,
 • osób o bardzo dobrej znajomości j. angielskiego (to język roboczy programu ).

Uwaga! Limit wieku: 28 lat.

Gdzie i kiedy?

 • Odrębne programy odbywają się w dniach 26 maja - 25 czerwca 2017 r. w Warszawie i Berlinie (oba programy kończy wspólna międzynarodowa konferencja HIA w Berlinie w dniach 22-25 czerwca) oraz od 5 do 30 lipca 2017 r. w Atlancie.
 • Na zgłoszenia czekamy do 29 stycznia 2017 r.! Więcej informacji i formularz aplikacyjny znajdują się tutaj:
  >> kandydaci/tki z Polski
  >> kandydaci/tki z Ukrainy

Aplikuj już teraz i dołącz do sieci aktywistów działających na rzecz praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego!

Programy Humanity in Action są bezpłatne. Ponadto organizator pokrywa koszty zakwaterowania, lokalnego transportu, transportu na konferencję w Berlinie i większą część kosztów wyżywienia.

Programy Humanity in Action

***

Akademia Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej to program, podczas którego uczestnicy i uczestniczki pogłębiają swoją wiedzę na temat mierzenia się przez polskie państwo i społeczeństwo z wyzwaniami praw człowieka, transformacji systemowej, budowania społeczeństwa obywatelskiego i umacniania demokracji.

Uczestnicy i uczestniczki biorą aktywny udział w warsztatach, dyskusjach i codziennych prezentacjach. Każdy program podzielony jest na dwie części – pierwsza skupia się na przekazaniu uczestnikom/uczestniczkom niezbędnej wiedzy podczas spotkań i dyskusji z naukowcami i politykami obu płci, doświadczonymi aktywistami/kami, działaczami/kami NGO, dziennikarzami/kami i pracownikami/czkami administracji publicznej. Następnie podczas warsztatów rozwijają oni/one praktyczne umiejętności liderskie i szukają rozwiązań, które pomogą zapobiegać dyskryminacji.

Dzięki temu modelowi nasi uczestnicy/uczestniczki rozwijają szereg umiejętności pomocnych w przyszłej karierze zawodowej i działalności społecznej. Pod okiem specjalistów/specjalistek i ekspertów/ekspertek z danych dziedzin pracują w międzynarodowych zespołach i na konkretnych przykładach, szukając sposobów na twórcze przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka.

***

Warszawski program „Inkubator idei”, organizowany po raz dwunasty, będzie odnosił się do aktualnych i najważniejszych problemów społecznych, z którymi boryka się Polska. Poruszymy kwestie m. in. kryzysu migracyjnego, wzrostu populizmu zagrażającego prawom człowieka i demokracji, trendów wzmacniających ksenofobię, praw kobiet, mniejszości romskiej oraz innych marginalizowanych grup, czy też temat aktywizmu miejskiego i innowacji społecznych. W praktycznej części programu uczestnicy/czki poznają narzędzia do budowania kampanii społecznych, które będą mogli przetestować pracując w międzynarodowych zespołach.

Bośniacki program w Sarajewie będzie zgłębiać zagadnienia dotyczące wymiaru sprawiedliwości i polityki tożsamości po zakończeniu konfliktu zbrojnego, budowania pokoju i transformacji społeczno-ekonomicznej w zmarginalizowanych społeczności lokalnych. Miasto Sarajewo i innych ważne historyczne miejsca w jego otoczeniu będą służyć jako unikalne studium przypadku bogatej historii wielowyznaniowego życia miejskiego w Europie. W Berlinie tematy spotkań obejmą przede wszystkim problematykę sytuacji i integracji uchodźców oraz wzrastającej wrogości wobec muzułmanów. Ponadto poruszone zostaną kwestie dotyczące pamięci historycznej oraz tożsamości zróżnicowanego niemieckiego społeczeństwa. Podczas programu amerykańskiego w Atlancie uczestnicy będą w szczególności rozważać kwestie rasy i rasizmu, nurtu „restorative justice”, praw obywatelskich, relacji rdzennych Amerykanów z resztą społeczeństwa oraz problematykę imigracji.

Każda z osób uczestniczących w ciągu roku po zakończeniu programu realizuje swój „Action Project”, czyli opracowany przez siebie i osobiście wdrożony autorski projekt społeczny. Absolwenci/tki Akademii mogą także brać udział w prestiżowych programach stażowych Humanity in Action, organizowanych np. w Parlamencie Europejskim i  Kongresie Stanów Zjednoczonych, a także korzystać z członkostwa w Humanity in Action Senior Fellows Network, globalnej sieci liderów i liderek.

***

 

Więcej informacji:

26.01.2017