Wsparcie
01.06.2017

Order Zasługi za Działalność Humanitarną i Dorobek Życia dla Tada Taube

Tad Taube
Tad Taube, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Ustawodawcy stanu Kalifornia postanowił wyróżnić Tada Taube za jego dorobek w służbie społecznej. Odebrał on także Dyplom Referencyjny od Senator Stanów Zjednoczonych oraz Dyplom Uznania od kaliformijskich członków zgromadzenia.

W kwietniu br. organizacja Jewish Family and Children’s Services wręczyła Tadowi Order Zasługi za Działalność Humanitarną i Dorobek Życia (Distinguished Humanitarian Service Award for Lifetime Achievement) w uznaniu wyjątkowych osiągnięć w jego filantropijnych przedsięwzięciach. 

Tad otrzymał również Dyplom Referencyjny w uznaniu zasług w służbie społecznej od Senator Stanów Zjednoczonych Dianne Feinstein oraz Dyplom Uznania od kalifornijskich członków zgromadzenia: Davida Chiu (Dystrykt 17) i Philipa Tinga (Dystrykt 19). 

Przez całe swoje życie, począwszy od dzieciństwa imigranta, poprzez służbę wojskową i niezwykłą karierę w biznesie, Tad pamiętał lekcje, jakie odebrał w młodości. Poświęcił całe swoje życie służbie narodowi żydowskiemu, działając na rzecz poprawy standardów życia nas wszystkich – zarówno w kraju, jak i za granicą. […] Gratuluję Tadowi Taube tego zasłużonego wyróżnienia i składam na jego ręce życzenia wielu lat dalszych sukcesów. – Senator Dianne Feinstein

Zgromadzenie ustawodawcze stanu Kalifornia podziwia nieustające wysiłki [Tada] w realizacji filantropijnych przedsięwzięć, [jego] hojność, czas i energię oraz poświęcenie w stawianiu czoła wyzwaniom społecznym, jakie napotyka w San Francisco i całym rejonie.  – członek zgromadzenia David Chiu

Działania przywódcze [Tada] podczas służby wojskowej, kariery w biznesie, pracy na rzecz naszej społeczności i wzmacniania żydowskiej wspólnoty są chwalebne. - członek zgromadzenia Philip Ting

Gratulujemy i dołączamy się do podziękowań Tadowi Taube za wsparcie jakiego udziela naszemu muzeum.