Muzeum

Partnerstwo lokalne "Przepis na Muranów”

Partnerstwo lokalne "Przepis na Muranów" jest ruchem społecznym zawiązanym w marcu 2017 r. przez mieszkańców, organizacje i instytucje muranowskie. Wspólnym celem jest ożywienie życia kulturalnego osiedla oraz informowanie o nim mieszkańców, stwarzanie okazji do sąsiedzkich spotkań, zachęcanie do zaangażowania we wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej i najbliższego otoczenia.

Partnerstwo działa jako nieformalne zrzeszenie ludzi i instytucji, które chcą się lepiej poznać, wymieniać informacjami i współdziałać, by osiedle stawało się coraz bardziej przyjaznym miejscem. Jesteśmy dopiero na początku naszej drogi, ale już udało nam się zainaugurować konkurs na symbol Muranowa, działać w trakcie międzynarodowych dni sąsiedzkich oraz pikników szkolnych i sąsiedzkich. A na tym plany się nie kończą. Chcemy stworzyć kanały informacji o programie wydarzeń w dzielnicy, budować i odkrywać razem z mieszkańcami tożsamość i żywą historię Muranowa.  

Partnerstwo zaprasza wszystkich chętnych do działania, którzy interesują się współczesnością i historią Muranowa. Mile widziani są zarówno mieszkańcy, jak i instytucje oraz organizacje pozarządowe.

Zapraszamy do kontaktu przez Facebooka "Przepisu na Muranów" lub przez e-mail: [email protected]

Dotychczas do partnerstwa dołączyli:

 

Zobacz film z inauguracji inicjatywy "Przepis na Muranów"