Edukacja

Nabór do 17.09.2017

Studia judaistyczne "Historia i kultura Żydów"

Studia judaistyczne Studia judaistyczne Studia judaistyczne Studia judaistyczne Studia judaistyczne Studia judaistyczne Studia judaistyczne Studia judaistyczne
fot. materiały prasowe

Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny UW oraz Centrum im. Anielewicza IH UW zapraszają na studia judaistyczne "Historia i kultura Żydów".


nabór: 1 sierpnia - 17 września

Judaistyka nie jest jednolitą dyscypliną naukową. Studiując judaistykę, studenci będą rozważać, w co wierzą Żydzi i jak ta wiara przejawia się w życiu codziennym. Przyjrzeć się będzie można zróżnicowanej, tętniącej życiem diasporze i fenomenowi powstania Państwa Izrael. W trakcie zajęć, prowadzona będzie analiza różnych tekstów, od traktatów religijnych do powieści i gazet codziennych. Studia będa także okazją do kontaktu z tradycyjną żydowską kulturą ludową, jak i ze współczesnym filmem izraelskim.

Podczas wyjazdów terenowych studenci oglądać będą dawne miasteczka żydowskie, stare synagogi i cmentarze, pałace fabrykantów. W kręgu zainteresowań będą nie tylko wewnętrzne życie społeczności żydowskiej, ale też różne relacje Żydów z nieżydowskim otoczeniem. Studia judaistyczne są rzeczywiście dla ludzi o bardzo różnorodnych zainteresowaniach!

Program studiów jest tak skonstruowany, że studenci otrzymują podstawową wiedzę o Żydach w różnych epokach, którą uzupełniają przedmiotami dodatkowymi, wybieranymi odpowiednio do indywidualnych zainteresowań. Szczególnie cenną umiejętnością, którą nabywają studenci judaistyki jest znajomość języków żydowskich: współczesnego hebrajskiego i jidysz. 

Nauka odbywa sie w dwóch trybach: studiów licencjackich oraz studiów magisterskich.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA LICENCJACKIE


Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu maturalnego. Kandydat otrzymuje punkty za obowiązkowe przedmioty maturalne (j. polski, matematyka, język obcy) oraz dowolny przedmiot, inny niż obowiązkowe przedmioty maturalne, na dowolnym poziomie (podstawowy lub rozszerzony).

Laureaci i finaliści konkursu "Historia i kultura Żydów polskich" otrzymują maksymalną liczbę punktów.

Limit miejsc: 28

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA MAGISTERSKIE


Rekrutacja przeprowadzana będzie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej czterech lektur z podanej listy. Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 punktów, przy czym warunkiem przyjęcia będzie uzyskanie co najmniej 30 punktów. Pierwsza tura rozmów przeprowadzana będzie w lipcu, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc odbędzie się druga tura we wrześniu.

Dla kandydatów, którzy nie ukończyli licencjackich studiów judaistycznych, przewidziane są obowiązkowe zajęcia uzupełniające z programu studiów judaistycznych: wprowadzenie do studiów żydowskich (30h) oraz wykład (30h), ćwiczenia (30h) i egzamin z epoki, w której student postanowił się specjalizować.

Limit miejsc: 25

KONTAKT


Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
 
tel. (+48) 22 55 20 415
tel. (+48) 22 826 19 88
 
Sekretariaty ds. studenckich:
tel. (+48) 22 55 20 771
tel. (+48) 22 55 20 592
tel. (+48) 22 828 01 03
26.07.2017