Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Całodzienne warsztaty antydyskryminacje

Na zdjęciu: Po lewej stronie zdjęcia czworo chłopców i dziewcząt. Stoją przy białym stole. Pochylają się nad rozłożonymi n anim żółtymi karteczkami
Na zdjęciu: Po lewej stronie zdjęcia czworo chłopców i dziewcząt. Stoją przy białym stole. Pochylają się nad rozłożonymi n anim żółtymi karteczkami, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na całodzienne warsztaty antydyskryminacyjne tworzone na potrzeby konkretnej grupy szkolnej. W czasie zajęć zajmujemy się takimi tematami jak: integracja i rozwój lepszej komunikacji w grupie, równość i dyskryminacja, mowa nienawiści, dialog międzykulturowy.

Warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi, z wykorzystaniem elementów dramy, symulacji, pracy z filmem. Opracowywane są we współpracy z certyfikowanymi trenerami antydyskryminacyjnymi i w konsultacji z grupą. Skupiają się na kształtowaniu postaw i wypracowywaniu wśród młodzieży nowych umiejętności.

Słowa kluczowe: warsztat antydyskryminacyjny, edukacja obywatelska, różnorodność w grupie

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki, godziny ustalane indywidualnie z każdą grupą

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wybrana galeria wystawy stałej

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Czas trwania: 6 godz. zajęć + 1 godz. przerwy obiadowej

Cena biletów: 400 zł / grupa wraz z opiekunkami (opiekunami)

Rezerwacja: Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.