Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Całodzienne warsztaty antydyskryminacyjne

Całodzienne warsztaty antydyskryminacyjne w Muzeum POLIN. Na zdjęciu widać cztery młode kobiety, które siedzą przy stole. Dwie tyłem i dwie przodem do widza. Jedna z kobiet ma przed sobą kartkę z notatkami a w ręku długopis. Słucha kobiety, które siedzą naprzeciwko niej.
Na zdjęciu widać cztery młode kobiety, które siedzą przy stole. Dwie tyłem i dwie przodem do widza. Jedna z kobiet ma przed sobą kartkę z notatkami a w ręku długopis. Słucha kobiety, które siedzą naprzeciwko niej, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na całodzienne warsztaty antydyskryminacyjne tworzone na potrzeby konkretnej grupy szkolnej. W czasie zajęć zajmujemy się takimi tematami jak: integracja i rozwój lepszej komunikacji w grupie, równość i dyskryminacja, mowa nienawiści, dialog międzykulturowy.

Warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi, z wykorzystaniem elementów dramy, symulacji, pracy z filmem. Opracowywane są we współpracy z certyfikowanymi trenerami antydyskryminacyjnymi i w konsultacji z grupą.  Skupiają się na kształtowaniu postaw i wypracowywaniu wśród młodzieży nowych umiejętności. 

Słowa kluczowe: warsztat antydyskryminacyjny, edukacja obywatelska, różnorodność w grupie

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki, godziny ustalane indywidualnie z każdą grupą

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne  i wybrana galeria na wystawie stałej

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)