Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Warsztaty antydyskryminacyjne

Cztery młode kobiety, które siedzą przy stole. Jedna z kobiet ma przed sobą kartkę z notatkami a w ręku długopis.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na warsztaty antydyskryminacyjne. Ich treść jest dostosowana do potrzeb konkretnej grupy.

W czasie zajęć zajmujemy się takimi tematami jak: integracja i rozwój lepszej komunikacji w grupie, równość i dyskryminacja, mowa nienawiści, dialog międzykulturowy. Warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi na wystawie stałej i w salach edukacyjnych, z wykorzystaniem elementów dramy, symulacji, pracy z filmem.

Słowa kluczowe: warsztat antydyskryminacyjny, edukacja obywatelska, różnorodność w grupie

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne  i wybrana galeria na wystawie stałej

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

  • Czas trwania: od 4 do 6 godz. w zależności od wieku uczniów i uczennic 
  • Termin: do ustalenia z grupą 
  • Cena: 400 zł 
  • Rezerwacje i informacje: [email protected]