Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Dzieci Abrahama

Warsztaty dla klas 7-8. Po lewej stronie zdjęcia czworo chłopców i dziewcząt. Stoją przy białym stole. Pochylają się nad rozłożonymi n anim żółtymi karteczkami.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Trzy religie Księgi: judaizm, chrześcijaństwo i islam odwołują się do wspólnego praojca – Abrahama. Warto przyjrzeć się ich wspólnym korzeniom, a także podobieństwom i różnicom między nimi.

W czasie warsztatów uczniowie i uczennice zobaczą fragment wystawy stałej, pokazującej czasy średniowiecza. Tam poszukają odpowiedzi na pytanie, w jakich sytuacjach spotykali się przedstawiciele tych trzech religii.

W sali edukacyjnej obejrzą film o swoich rówieśnikach – Radku, Julii i Ilaydzie, którzy pomimo różnic religijnych mają ze sobą wiele wspólnego. Zajęcia będą też okazją do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania stereotypów i przeciwdziałania stereotypowemu myśleniu. 

Słowa kluczowe: judaizm, chrześcijaństwo, islam, stereotypy, dialog.

Miejsce warsztatów: Centrum Edukacyjne i wystawa stała (galeria "Pierwsze spotkania").