Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Spotkania z kulturą żydowską

Grupa młodzieży - dziewczęta i chłopcy - znajduje się w pomieszczeniu wystawy. Ściany są niebieskie, pod sufitem chupa z symbolami żydowskimi. Wszyscy patrzą w prawo na ekspozycję, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy do spotkania z kulturą żydowską – do poznania charakterystycznych dla niej przedmiotów, tradycji i symboli.

Na wystawie stałej uczniowie i uczennice będą rozwiązywać zadania w grupach. Zobaczą dawną synagogę, karczmę oraz dom żydowski. W sali edukacyjnej dowiedzą się, jak dzisiaj w Polsce wygląda życie żydowskie ich rówieśników.

Słowa kluczowe: szabat, dom żydowski, synagoga, koszerność.

Miejsce warsztatów: Centrum Edukacyjne i wystawa stała (galeria "Miasteczko").