Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Co nas łączy? O wielości religii i kryzysie uchodźczym

Grupa dziewcząt i chłopców stoi w dwóch rzędach naprzeciwko siebie - mają przed siebie wyciągnięte wyprostowane ręce, połączone w pomost - toczą po nim szmacianą kolorową piłkę - warsztaty dla klas 7-8 szkoły podstawowej w Muzeum POLIN
Opis zdjęcia: Grupa dziewcząt i chłopców stoi w dwóch rzędach naprzeciwko siebie - mają przed siebie wyciągnięte wyprostowane ręce, połączone w pomost - toczą po nim szmacianą kolorową piłkę, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Trzy religie Księgi: judaizm, chrześcijaństwo i islam odwołują się do wspólnego praojca, Abrahama. Oprócz wielu dzielących te religie różnic istnieją też podobieństwa i wspólne korzenie.

W czasie warsztatu uczniowie i uczennice będą mieli szansę przyjrzeć się tym podobieństwom i różnicom. Poznają historię kilkorga swoich rówieśników, którzy mimo różnic religijnych starają się dojść do porozumienia. Warsztaty są prowadzone metodami dramy, poruszają kwestie kryzysu uchodźczego i dyskryminacji. 

Słowa kluczowe: judaizm, chrześcijaństwo, islam, uchodźcy

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne (warsztaty nie odbywają się na wystawie stałej)

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)