Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Gra w klasy

Grupa dziewcząt siedzi w kręgu, pochylają się nad dużym zapisanym arkuszem papieru - warsztaty dla klas 7-8 szkoły podstawowej w muzeum POLIN
Opis zdjęcia: Grupa dziewcząt siedzi w kręgu, pochylają się nad dużym zapisanym arkuszem papieru, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Do jakich szkół chodziła młodzież żydowska w II Rzeczypospolitej? Czego uczyli się chłopcy w jesziwach?

Warsztaty są formą gry edukacyjnej, której "akcja" rozgrywa się w przedwojennej Polsce, a jej bohaterami są żydowskie dziewczęta i chłopcy, którzy po ukończeniu siedmioklasowej szkoły powszechnej stają przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej. Jak rozwiążą swoje dylematy? Uczestnicy i uczestniczki warsztatu mają zaprojektować dla nich odpowiednią ścieżkę edukacyjną. Wcześniej zdobędą wiedzę o życiu żydowskim, korzystając z archiwalnych filmów, zdjęć, tekstów i materiałów z wystawy stałej.

Słowa kluczowe: II Rzeczypospolita, edukacja, szkoły w dwudziestoleciu międzywojennym, życie codzienne

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne (warsztaty nie odbywają się na wystawie stałej)

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)