Edukacja

Zgłoszenia do 20.12.2017

Konkurs Fundacji "Shalom" dla szkół

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Fundacja "Shalom" organizuje kolejną, XIII edycję konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych "Historia i kultura Żydów polskich" oraz IX edycję konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów "Na wspólnej ziemi". W dotychczasowych edycjach konkursu udział wzięło około 20 tys. uczniów. W imieniu fundacji zachęcamy do wysyłania zgłoszeń konkursowych do 20 grudnia 2017 roku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.


Laureaci konkursu dla szkół średnich będą mogli ubiegać się o wolny wstęp na wybrane kierunki studiów. Nasi laureaci już teraz mają zapewniony wstęp na Wydział Judaistyki w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wydziały Filologii Polskiej oraz Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (Historia i kultura Żydów – wolny wstęp oraz maksymalna liczba punktów z dodatkowego przedmiotu obowiązkowego w rekrutacji na kierunek Historia).

W konkursie "Na wspólnej ziemi" uczniowie, których prace zostaną nagrodzone i wyróżnione uzyskują tytuł laureata konkursu ogólnopolskiego, co daje możliwość przeliczenia udziału w konkursie na punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych po włączeniu konkursu do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych prowadzonego przez Kuratoria Oświaty.

Wszelkich informacji dotyczących organizacji i tematyki konkursu udziela w biuro Fundacji Shalom, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa. tel. (22) 620 30 36, 620 30 37; e-mail: shalom@shalom.org.pl.

Fundacja Shalom przekazuje bezpłatnie do szkół i bibliotek publikację "Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie i po Zagładzie" pod red. Feliksa Tycha. Zainteresowanych otrzymaniem tej publikacji prosimy o kontakt z biurem fundacji.

Konkurs zainicjowany w 1993 roku przez Gołdę Tencer, dyrektora Fundacji Shalom, od początku istnienia organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Patronat naukowy objęli: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Żydowski Instytutu Historyczny oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Przewodnictwo nad jury konkursowym dla szkół średnich objęła dr hab. Jolanta Żyndul, konkursowi dla młodszych uczniów przewodniczy prof. Paweł Śpiewak.

Załączniki:
  • Regulamin konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów
    Pobierz plik124.5 KB / doc
  • Regulamin konkursu dla szkół średnich
    Pobierz plik148 KB / doc
30.11.2017