Muzeum

Wolontariat: O nas

wolontariat, wolontariusze, Muzeum POLINwolontariat, wolontariusze, Muzeum POLINwolontariat, wolontariusze, Muzeum POLINwolontariat, wolontariusze, Muzeum POLINwolontariat, wolontariusze, Muzeum POLINwolontariat, wolontariusze, Muzeum POLINwolontariat, wolontariusze, Muzeum POLINwolontariat, wolontariusze, Muzeum POLIN
fot. D. Olszyńska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum POLIN współpracuje z wolontariuszami od 2009 r. W pierwszych latach działalności Muzeum była to pomoc sporadyczna obejmująca swoim działaniem pojedyncze działy. Większość wolontariuszy współpracowała wtedy w ramach projektu Wirtualny Sztetl.


W związku z otwarciem nowej siedziby Muzeum oraz organizacją akcji "Żonkile", która odbywała się w ramach obchodów 70. Rocznicy powstania w getcie warszawskim w styczniu 2013 r. zaistniała potrzeba stworzenia profesjonalnego Centrum Wolontariatu

Od początku istnienia naszego Centrum współpracę w wolontariacie stałym podjęło ponad 500 osób. Od pierwszej akcji Żonkile (2013 r.) otrzymaliśmy już 3 tysiące zgłoszeń na wolontariat akcyjny! Obecnie nasza wolontariacką grupa liczy ponad 100 osób.

Centrum Wolontariatu Muzeum stało się jednym z większych i ważniejszych ośrodków wolontariackich nie tylko w Warszawie, ale również w Polsce. Taki rozwój był możliwy m.in. dzięki wymianie doświadczeń z przedstawicielami instytucji zarówno w kraju, jak i zagranicą. Zdobytą wiedzą i naszym doświadczeniem chętnie dzielimy się podczas licznych spotkań  mających na celu rozwój i promocję wolontariatu w Polsce. Przygotowujemy szkolenia, wizyty studyjne zarówno dla koordynatorów jaki i grup wolontariackich. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami!

Koordynacja:

Joanna Garsztka (Pitucha): jgarsztka@polin.pl
Maria Bliźniak: mblizniak@polin.pl
tel.: 22 471 03 89
11.01.2018