Ogłoszenie
15.02.2018

PZP.271.5.2018 Usługi reklamowe w pięciu zadaniach

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zamawiający - Muzeum Historii Żydów Polskich Polin - prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług reklamowych w pięciu zadaniach

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 630.45 KB / PDF
 • SIWZ z załącznikami
  Pobierz plik 750.6 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 669.15 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Pobierz plik 1.58 MB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4
  Pobierz plik 633.53 KB / PDF