Edukacja
Nabór do 24.06.2018

Nauczanie z użyciem relacji w 21. wieku - kurs dla nauczycieli

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Ogłoszenie dla nauczycieli zainteresowanych wzięciem udziału w programie rozwoju zawodowego

NAUCZANIE Z UŻYCIEM RELACJI W 21. WIEKU - międzynarodowy program doskonalący dla polskich nauczycieli

USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education i  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Instytut Fundacji Shoah dla Historii Wizualnej i Edukacji zaprasza polskich nauczycieli i edukatorów zainteresowanych edukacją antyrasistowską, edukacją dla tolerancji i o Zagładzie Żydów do wzięcia udziału w tygodniowym międzynarodowym, stacjonarnym kursie edukacyjnym.

Czas trwania kursu: 8-13 lipca 2018 r.

Miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa, ul. Anielewicza 6

Zgłoszenia przyjmowane będą do: 24 czerwca 2018 r.

Aplikanci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji do 26 czerwca 2018 r.

Zapraszamy do składania aplikacji: nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych, edukatorów z zakresu edukacji o Holokauście, prawach człowieka i edukacji antyrasistowskiej, twórców programów edukacyjnych, pedagogów i metodyków nauczania przedmiotów humanistycznych oraz edukacji medialnej.

Cele programu:

Celem programu jest poszerzenie kompetencji uczestników i przygotowanie ich do sprostania wyzwaniom pedagogicznym, jakie niesie ze sobą technologia XXI wieku poprzez użycie w pracy dydaktycznej z młodzieżą relacji video. Używając tych zasobów w edukacji – poza nauczaniem konkretnych treści – w naturalny sposób doskonali się umiejętności potrzebne w XXI wieku: posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, zasobami cyfrowymi i mediami elektronicznymi.

W ciągu roku po zakończeniu szkolenia uczestnicy programu stworzą projekt edukacyjny/lekcję/serię zajęć bazujące na relacjach video pochodzących z  Archiwum Historii Wizualnej Instytutu Fundacji Shoah.  Będą również dzielili się swoimi doświadczeniami

i wypracowanymi materiałami z kolegami w swoich szkołach i innych instytucjach edukacyjnych. Uczestnicy stworzą kadrę profesjonalistów, którzy będą gotowi w przyszłości realizować podobne projekty edukacyjne.

Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne, zarówno koszt samego szkolenia, jak  i koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia zostaną pokryte przez organizatorów.

Kurs prowadzony będzie w języku polskim, a podczas wykładów i warsztatów prowadzonych przez ekspertów zagranicznych zapewnione będzie symultaniczne tłumaczenie.

Opis programu:

Podczas sześciodniowego szkolenia uczestnicy będą mogli doświadczyć, jakie dla edukacji stwarza użycie video relacji świadków historii, osobiste opowieści ocalałych z Holokaustu i innych ludobójstw, którzy na sobie doświadczyli nienawiści, nietolerancji i przemocy. Uczestnicy kursu będą zobowiązani do stworzenia własnych materiałów edukacyjnych i wykorzystania w nich świadectw z Archiwum Historii Wizualnej Instytutu Fundacji Shoah. Materiały te pomogą młodym zrozumieć wybory, jakich codziennie dokonują i zachęcą do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.  Od uczestników kursu oczekiwane będzie przeprowadzenie pilotażu przygotowanych przez nich projektów/zajęć w swoich szkołach, społecznościach, czy też organizacjach/instytucjach, w których pracują.

W trakcie programu uczestnicy:

 • Nauczą się, jak korzystać z Archiwum Historii Wizualnej (VHA) Instytutu Fundacji Shoah
 • Dowiedzą się, jaką rolę w edukacji antydyskryminacyjnej, w rozwijaniu kompetencji medialnych oraz krytycznego myślenia mogą odegrać relacje video
 • Dowiedzą się o złożoności relacji video jako źródeł pierwotnych i tego, w jaki sposób mogą być one używane w różnych kontekstach edukacyjnych
 • Nauczą się, jak stworzyć projekt zajęć multimedialnych, uwzględniający podstawę programową i standardy maturalne
 • Wysłuchają wykładów na temat teorii, metodologii i praktyki związanej z edukacyjnym wykorzystaniem sfilmowanych relacji świadków historii
 • Nauczą się podstaw edycji materiału video
 • Pogłębią swoją wiedzę na temat międzynarodowego, regionalnego i lokalnego kontekstu historycznego XX wieku, o roli jaką w nim odgrywa pamięć historyczna i społeczna.
 • Będą zachęcani do współpracy z innymi edukatorami pracującymi nad podobnymi zagadnieniami
 • Zostaną przedstawicielami swoich regionów i społeczności oraz będą uczestniczyć w inicjatywach organizowanych przez Instytut Fundacji Shoah.

 

Warunki uczestnictwa w programie:

 • Minimum 3 lata praktyki w nauczaniu
 • Nauczyciele: wiedzy o społeczeństwie, historii, języka polskiego, języków obcych, edukacji medialnej, psychologii, religii, etyki lub innego przedmiotu, który wykorzystuje w materiałach edukacyjnych relacje video i/lub doświadczenie w tworzeniu programów nauczania
 • 100% udział we wszystkich elementach programu
 • Posiadanie podstawowej wiedzy i umiejętności korzystania z multimedialnych materiałów edukacyjnych
 • Umiejętność korzystania z komputera na poziomie podstawowym.

Sposób aplikowania:

Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszenia wraz z aktualnym CV i wykonanym zadaniem domowym na adres: mkoszynska@polin.pl lub kkulinska@polin.pl

Wszystkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Moniki Koszyńskiej, reprezentującej Instytut Fundacji Shoah w Polsce: mkoszynska@polin.pl  lub tel.: 692 577 641

 

Partner:

 

Podstawowe informacje na temat Instytutu Fundacji Shoah Uniwersytetu Południowej Kalifornii

Zainspirowany pracą nad filmem „Lista Schindlera” amerykański reżyser Steven Spielberg w 1994 roku założył Fundację Zapisu Historii Ocalonych z Shoah. Celem tego przedsięwzięcia było zebranie i utrwalenie na taśmie filmowej relacji ocalonych oraz świadków Holokaustu. Fundacja Shoah przeprowadziła wywiady z ocalałymi Żydami, homoseksualistami, świadkami Jehowy, wyzwolicielami i świadkami wyzwolenia, więźniami politycznymi, ratującymi i ludźmi udzielającymi pomocy, Romami i Sinti, ofiarami eugeniki oraz świadkami procesów zbrodniarzy wojennych. Na przestrzeni kilku lat Fundacja Shoah zebrała w 58 krajach ponad 54 000 relacji video, złożonych w 32 językach. Obecnie zbiór Fundacji stanowi największe archiwum relacji wizualnych tego rodzaju na świecie.

W 2006 roku Fundacja stała się częścią College of Letters, Arts and Sciences Uniwersytetu Południowej Kalifornii (University of Southern California, USC) i obecnie nosi nazwę USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education (Instytut Historii Wizualnej
i Edukacji Fundacji Shoah, USC). Zmiana w nazwie odzwierciedla rozszerzenie misji Instytutu, którą obecnie jest przezwyciężanie uprzedzeń, nietolerancji i fanatyzmu oraz cierpień, które one powodują, dzięki zastosowaniu świadectw do celów edukacyjnych.

Instytut nawiązuje partnerską współpracę z organizacjami w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie w celu zapewnienia szerokiego dostępu do archiwum oraz po to, aby wspierać działalność naukową w wielu dziedzinach. Instytut wraz z organizacjami partnerskimi korzysta z archiwum, by tworzyć pomoce oraz programy edukacyjne w wielu językach dla odbiorców z różnych państw.

Obecnie Instytut dociera do edukatorów, studentów, uczniów, naukowców i badaczy na całym świecie. Kilka lat temu rozpoczął proces zbierania i indeksowania relacji ocalonych i świadków innych ludobójstw, dzięki czemu Archiwum cały czas się powiększa.

Na polskim portalu będącym częścią strony internetowej Instytutu Fundacji Shoah można znaleźć materiały edukacyjne do pracy z uczniami szkół ponadpodstawowych oraz fragmenty relacji w języku polskim. Zapraszamy do przejrzenia zawartości portalu: https://sfi.usc.edu/polish i portalu IWitness z gotowymi zajęciami edukacyjnymi również w języku polskim http://iwitness.usc.edu/SFI/.