Wydarzenie
Zgłoszenia do 12.09.2018

Do 12 września przyjmujemy zgłoszenia w konkursie Nagroda POLIN 2018!

na scenie laureaci nagrody Polin rok 2016
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W tym roku po raz czwarty zostanie przyznana Nagroda POLIN. 4 grudnia trafi ona do osoby, organizacji lub instytucji aktywnie działającej na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Zwycięzca otrzyma statuetkę - rzeźbę autorstwa Barbary Falender oraz nagrodę finansową. Łączna wysokość nagród pieniężnych w konkursie dla laureata i wyróżnionych wynosi 30 tysięcy złotych.

Nagroda POLIN jest przyznawana od 2015 roku. Jej celem jest promocja postaw zgodnych z misją Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Laureatami Nagrody są osoby lub organizacje, które swoimi działaniami chronią pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniają się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami a Żydami.

Kapituła konkursu, której przewodniczy Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum, każdego roku nominuje, nagradza i wyróżnia osoby, organizacje pozarządowe, instytucje prywatne i publiczne, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niekonwencjonalnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem, wypowiedzią o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko–żydowskich.

- Honorujemy tych, którzy działając na rzecz lokalnych społeczności, wypełniają poniekąd misję naszego muzeum, by przywracać, ożywiać i chronić pamięć historii Żydów polskich i w ten sposób przyczyniać się do wzajemnego szacunku i zrozumienia między Polakami i Żydami – mówi prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a jednocześnie członek kapituły konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym zgłoszenia są zbierane i weryfikowane, a w drugim laureata Nagrody POLIN wyłania kapituła, w której zasiadają przedstawiciele Muzeum, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, laureaci Nagrody POLIN z lat poprzednich oraz przedstawiciele innych organizacji. Do 12 września każdy może zgłosić swojego kandydata poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej polin.pl/nagroda. Ponadto kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienie, zaś dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - Nagrodę Specjalną. Nagroda POLIN to statuetka - rzeźba autorstwa Barbary Falender oraz nagroda finansowa.

Wysokość nagród pieniężnych w konkursie dla laureata i wyróżnionych wynosi 38 tysięcy złotych. Nagrody dla laureata lub laureatki oraz wyróżnionych ufundowali Tomek Ulatowski i Ygal Ozechov, Znamienici Darczyńcy Muzeum POLIN oraz Wiktor Askanas i Ewa Masny-Askanas. Dodatkowe nagrody dla pozostałych nominowanych zostały ufundowane przez Agatę i Aviego Ariav.