Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Mechanizmy propagandy

Podczas warsztatów kobieta siedzi przy okrągłym stoliku i opowiada coś siedzącej przed nią osobie.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Czy nasza wiedza o historii i aktualnych wydarzeniach jest obiektywna? Skąd wiadomo, które źródła są rzetelne?

Podczas zajęć rozwijać będziemy umiejętności krytycznego myślenia i analizy źródeł. Na przykładzie kampanii antysemickich poznamy mechanizmy, którymi rządzi się propaganda. Przyjrzymy się także, czym jest tzw. fake news obecny w mediach. Przedmiotem uczniowskiej analizy staną się między innymi materiały prezentowane na wystawie stałej.

Słowa kluczowe: krytyczne myślenie, ideologia, propaganda, fake news.

Miejsce warsztatów: Centrum Edukacyjne i wystawa stała (galeria "Powojnie").