Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Przyjazna Polska. Młodzież przeciw mowie nienawiści

Przyjazna Polska. Młodzież przeciw mowie nienawiści - warsztaty dla szkół ponadrpodstawowych. Zdjęcie: W zaciemnionym pomieszczeniu grupa młodzieży z nauczycielką pochyla się nad drewniana ławą. Na ławie leżą kartki a4 z nadrukowanymi informacjami.
Zdjęcie: W zaciemnionym pomieszczeniu grupa młodzieży z nauczycielką pochyla się nad drewniana ławą. Na ławie leżą kartki a4 z nadrukowanymi informacjami., fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Mowa nienawiści tworzy świat pełen lęku. Młodzież styka się z nią w szkole, wśród rówieśników, w Internecie. Jak ma na nią reagować?

W czasie warsztatów uczniowie i uczennice dowiedzą się tego, uczestnicząc w różnorodnych ćwiczeniach i analizując konkretne sytuacje znane im z codziennego doświadczenia. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w warsztatach sprawi, że młodzież będzie rzadziej używać mowy nienawiści i częściej wspierać osoby, które padają jej ofiarą.

Słowa kluczowe: mowa nienawiści, dyskryminacja, różnorodność, reagowanie

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Cena biletów: 160 zł / grupa wraz z opiekunkami (opiekunami)

Rezerwacja: Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.