Goście w muzeum
29.01.2019

Delegacja Ambasadorów stałych przy ONZ w Muzeum POLIN

We wtorek 29 stycznia w Muzeum POLIN miała miejsce niezwykła wizyta - delegacja ambasadorów około trzydziestu państw - stałych przedstawicieli przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku obejrzała wystawę stałą oraz wzięła udział w uroczystej kolacji zorganizowanej w holu głównym muzeum.

Członkami delegacji byli także prezydenci organizacji American Zionist Movement oraz International March of the Living. Wizyta odbyła się z inspiracji i pod przewodnictwem Ambasadora Danny Danona, stałego przedstawiciela państwa Izrael przy ONZ.

W kolacji udział wzięli dyrektor Muzeum POLIN i jego zastępcy oraz liczni goście honorowi:

  • Bartosz Cichocki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
  • założyciele muzeum: Rafał Trzaskowski - prezydent m.st. Warszawy i Piotr Wiślicki - przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce,
  • Anna Azari - J.E. Ambasador Izraela w Polsce,
  • Eric green - Zastępca Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce,
  • profesor Adam Daniel Rotfeld - członek Rady Muzeum POLIN,
  • rabin Michael Schudrich - naczelny rabin Polski,
  • Grzegorz Jankilewicz - Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN,
  • Jacek Chodorowicz - pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. kontaktów z diasporą żydowską.

Organizacja kolacji była możliwa dzięki wsparciu Pana Grzegorza Jankilewicza, Znamienitego Darczyńcy Muzeum POLIN.